НСОРБ стартира нови стажантски програми


ПРОЛЕТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

февруари-април 2024

•        Кандидатстват университетите;       
•        Срок за кандидатстване: от 11 декември 2023 до 11 януари 2024;
•        Предназначена за студенти:

  • 3-4 курс бакалаври;
  • Магистри;
  • Специализанти.

•        Студентите заявяват желанието си да се включат в стажантската програма чрез имейл-а на Кариерният център
•        Студентите изпращат автобиография, мотивационно писмо, справка от НАЦИД (с посочени специалност, катедра и факултет) за желанието им да положат стаж в структурите на НСОРБ или в община на имейл e.nemska@namrb.org
ВАЖНО!!! Задължително посочвайте родното място, като възможност за полагане на стаж;
•        Кариерният център изпраща едно общо заявление за всички желаещи студенти; 
•        Резултати до края на м. януари
•        Провеждане на стаж от един до три месеца в периода: февруари-април 2024.

ЛЯТНА СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА НА НСОРБ
юни-август 2024

•        Студентите кандидатстват индивидуално чрез формуляр, който може да бъде намерен тук: https://www.namrb.org/bg/deynost/stazhantska-programa-na-nsorb/obraztsi-na-dokumenti-i-formulyari
•        Към заявлението изпратете и: автобиография, мотивационно писмо и уверение от университета или справка от НАЦИД на имейл e.nemska@namrb.org
ВАЖНО!!! Задължително посочвайте родното място, като възможност за полагане на стаж;
•        Период на кандидатстване: от април - до май;
•        Предназначена за студенти:

  • 3-4 курс бакалаври;
  • Магистри;
  • Специализанти.

•        Резултати: до края на м. май всеки кандидатствал студент ще получи писмен отговор за възможностите за реализиране на заявения стаж. 
•        Въпроси, предложения и информация за Лятната стажантска кампания можете да отправяте към Евгения Немска от НСОРБ на тел: 02/943 44 67/8, 0882/ 027 406

Възможности за стаж, предлагани от НСОРБ:
•        Стаж в екипа на НСОРБ;       
•        Стаж в екипа на НСОРБ-АКТИВ;     
•        Стаж в общинска администрация;
-посочете предпочитания за стаж в определена община
-посочете професионално направление
•        Онлайн стаж, чрез дистанционна работа;
•        Практика по специален идеен проект на община. 

Всички стажове са неплатени!

Всичко за  СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА, протичането на стажовете и интересни новини от общините-домакини четете на:
https://www.namrb.org/bg/deynost/stazhantska-programa-na-nsorb

FACEBOOK страница:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100088250349468