НПСС обяви конкурса Национален приз „Студент на годината” за 2022

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България ще проведе XVI-ото издание на Националния приз „Студент на годината”. Първото издание на конкурса се провежда през  2006 г. с идеята всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти в българските висши училища. Конкурсът има мисията да популяризира постиженията на българските студенти и докторанти пред българската общественост, удостоявайки студенти от всички области на висшето образование.
Участниците следва да отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите им резултати в областта, в която се обучават. Студентите и докторантите трябва да докажат своите постижения, представяйки документи за постигнатите резултати в научната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно ниво.

Кандидатурите следва да бъдат изпращани до 13.02.2023 г. на e-mail: student@npss.bg и на хартиен носител чрез куриер или Български пощи на адрес: София 1000, пл. Народно събрание No10, ет. 4, стая 411, Национално представителство на студентските съвети.

Участниците подават своите кандидатури в следните категории:
   1) Педагогически науки
   2) Хуманитарни и социални науки
   3) Стопански науки
   4) Правни науки
   5) Природни науки, математика и информатика
   6) Технически науки
   7) Аграрни науки и ветеринарна медицина
   8) Здравеопазване
   9) Спорт
   10) Изкуства
   11) Сигурност и отбрана
   12) Чуждестранен студент в България
   13) Български студент, обучаващ се в чужбина
   14) Студент - доброволец
   15) Докторант на годината

Всички условията и необходими формуляри за участие в конкурса могат да се видят на: www.studentnagodinata.eu
За допълнителна информация и контакт: Антонио Дачовски – координатор на „Студент на годината”, тел. 0894 414169.