Новоприети свищовски студенти се записаха още в деня на първото класиране

 

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” обяви резултатите от първото класиране за Кандидатстудентска кампания 2021, а най-нетърпеливите се записаха още в същия ден. Първокурсниците получиха своите заверени студентски книжки във Фронт офис „Обслужване на студенти”. 
Тодор Гьормов е първият записан, в 86-ия випуск на Стопанска академия, студент. Той е възпитаник на ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ – Свищов и е приет в редовна форма на обучение по държавна поръчка по първо желание – специалност „Управление на проекти”. Тодор Гьормов получи своята студентска книжка лично от Ректора на СА „Димитър А. Ценов“ – проф. д-р Марияна Божинова. Тя поздрави записания вече първокурсник, пожела му успех и го посъветва да се възползва от всички възможности, които Стопанска академия предоставя на редовните студенти: участие в студентска мобилност по програма Еразъм+, участие в научноизследователски проекти, кандидатстване за различни видове стипендии, участия в студентски състезания, конкурси и други инициативи.
 Първият записан студент в задочна форма на обучение е Николай Колев от Варна, избрал да се обучава в спец. „Икономика на търговията”. В първия ден от обявяване на резултатите се записа и Ина Младенова също от Варна. Тя е избрала спец. „Публична администрация” и ще се обучава във все повече набиращата популярност дистанционна форма на обучение. 
Като мотиви за избор на висше училище, новозаписаните свищовски студенти посочват: високата оценка сред работодателите за възпитаниците на Свищовското висше училище, отличната подготовка на дипломиралите се и перспективните възможности за кариерна реализация. Важни фактори за избора им са също социално-ориентираните такси за обучение, ниската цена за издръжката на живот в Свищов, възможностите за участие в международни проекти и стипендиантски програми.
Приемът на студенти в СА „Д. А. Ценов” за академичната 2021/2022 година в ОКС „бакалавър”, направления „Икономика” и „Администрация и управление” е за обучение, субсидирано от държавата и обучение, финансирано от обучаемите. За редовно обучение, държавна поръчка прием се осъществява по 15 специалности, а за задочно – по 14. При платената форма, за редовно обучение специалностите са 17, за задочно – 17, а за дистанционно – 13.

 

Студентът, приет с най-висок бал на първо класиране е Димитър Димитров от Русе. При максимален бал 30, той е постигнал бал 29.92 и е избрал да се обучава в спец. „Счетоводство и контрол”, в редовна форма. За задочно обучение по държавна поръчка с най-висок бал – 29.53, е приета Ивелина Петкова от Първомай, посочила като първо желание спец. „Международни икономически отношения”. С най-висок бал – 29.77, за дистанционно обучение е приет Алекс Милчов от Перник, избрал спец. „Бизнес информатика”. 
Кандидат-студентите, които не са приети при първо класиране, продължават да участват в следващите автоматично. Срокът за записване на приетите студенти от първо класиране е до 14.07.2021 г., включително. Работното време на Фронт офиса за записване на новоприетите студенти в Свищовската академия през седмицата е от 08:00 до 17:00 ч., а в съботния ден – от 09:00 до 16:00 ч. 
Резултатите от второто класиране ще бъдат обявени на 19 юли 2021 г. В него ще участват също явилите се на кандидатстудентски изпит на 17 юли, както и подалите документи до 17 юли, кандидатстващи с: оценка от държавен зрелостен изпит; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище; с оценка от национални и международни олимпиади. 
Приемът на документи за кандидатстване в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” за обучение в ОКС „бакалавър” продължава. Документи за участие в Кандидатстудентска кампания 2021 се подават лично или чрез друго лице в: кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов” – Свищов; ONLINE на www.uni-svishtov.bg; офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация (ЦКПИ) – www.ckpi-bg.com; офисите на Националната асоциация за прием на кандидатстудентски документи (НАПС) – www.naps.bg.
За кандидат-студентите, които ще кандидатстват с конкурсен изпит, до края на тазгодишната кампания ще бъдат проведени още три изпитни сесии – на 31 юли, 28 август и 18 септември 2021 г.
Резултатите от всяко класиране се обявяват в интернет страницата на Стопанската академия www.uni-svishtov.bg, където се публикува и актуална информация за възможностите за кандидатстване, специалности и форми на обучение, такси, срокове, необходими документи и др.