Ново стратегическо партньорство между СА „Д. А. Ценов“ и Университета по икономика и право в Хо Ши Мин, Виетнам


Стопанска академия „Д. А. Ценов“ подписа нов договор за двустранно сътрудничество с Университета по икономика и право в гр. Хо Ши Мин, Виетнам. Ректорът на Стопанска Академия, доц. д-р Иван Марчевски и директорът на Центъра за международна дейност, доц. д-р Маруся Смокова-Стефанова, се срещнаха с представителите на делегацията от университета от Виетнам – проф. д-р Нгуен Нгок Диен, заместник-ректор на университета и г-жа Ле Би Туи – директор на Международния отдел към университета. По време на срещата, проведена на 17.04.2019 г., бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството между двете висши училища извън програма Еразъм+. Понастоящем сътрудничеството между двете висши училище се осъществява само в рамките на програма Еразъм+, като втора година успешно се реализират входящи и изходящи мобилности на студенти и преподаватели. 
Сред конкретните дейности, коментираха двете страни, са провеждане на съвместно обучение на студенти и докторанти, реализиране на обмен на преподаватели и студенти и съвместни участия в проекти. В рамките на визитата, гостите от Виетнам посетиха академичния музей, където се запознаха с историята на висшето училище, разгледаха кампуса на Стопанска академия и се запознаха с бакалавърските, магистърските и докторските програми, предлагани от СА „ Д. А. Ценов“.