Новият ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” встъпи в длъжност

Новият ректор на Стопанска академия „Д. А. Ценов” за управленски мандат 2024-2028 г. – доц. д-р Марин Маринов, встъпи в длъжност след като договорът му за управление на Свищовското висше училище бе подписан от министъра на образованието и науката. Доц. Маринов бе избран за ректор на проведеното на 18.03.2024 г. заседание на Общото събрание на Академията със 105 гласа от общо 117 гласували. Високият положителен вот (89,74%) членовете на Общото събрание подкрепиха и с изказвания, с които определиха доц. Маринов като човек с бърза мисъл и градивни предложения, диалогичен, коректен, справедлив, човек с визия, компетентност и желание да работи за доброто бъдеще на Академията, ползващ се с доверието на много хора в и извън СА „Д. А. Ценов”. Подчертан бе и неговият съществен принос като финансов директор на Свищовското висше училище в предходния управленски мандат.

Доц. Марин Маринов е семеен с две дъщери. Средно образование завършва в родния си град Тетевен през 1997 г. с профил „мениджмънт”. През 2001 г. завършва бакалавърска степен в специалност „Финанси и кредит”, а през 2002 г. се дипломира в ОКС „магистър”, спец. „Финанси”. В периода 2003-2006 е редовен докторант към катедра „Финанси и кредит”. През 2007 г. с Решение на Висшата атестационна комисия му е присъдена научна и образователна степен „Доктор” по икономика. От 2011 г. е доцент в катедра „Финанси и кредит” при СА „Д. А. Ценов” – Свищов. В управленския мандат 2020-2024 г. e финансов директор на Стопанската академия. Бил е и консултант на изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане към Министерство на труда и социалната политика. Има над 55 научни публикации (монографии, студии, научни статии и доклади, учебници и учебни пособия, онлайн учебни курсове) и множество участия в научно-изследователски и инфраструктурни проекти.
Основната цел на доц. д-р Марин Маринов като ректор през новия управленски мандат 2024-2028 г. ще бъде: „Запазване статута и авторитета на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов като едно от най-добрите висши училища в България, утвърдено и реномирано в областта на икономиката, администрацията и управлението, чрез активно присъствие и разширяване на позициите в националното и международното образователно и научно пространство, и пълноценно оползотворяване и обогатяване на контактите и сътрудничеството с бизнеса и практиката”. В управленската си програма той залага на приемственост и диалог убеден, че със съвместните усилия на цялата академична общност Свищовското висше училище ще продължи да бъде крачка пред другите на образователния пазар. Слоганът на управленска програма на новия ректор е „ЗАЕДНО, КРАЧКА ПРЕД ДРУГИТЕ!”.
Предстои на заседание на Академичния съвет да бъдат избрани зам.-ректорите на Стопанска академия „Д. А. Ценов”.