Нови членове присъедини Алумни клубът на възпитаниците на катедра „Аграрна икономика”

Алумни клуб „АИ. Свищов” към катедра „Аграрна икономика” при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” присъедини нови членове. След успешно положен държавен изпит, 47 души от Випуск ’2021 на спец. „Аграрна икономика” в ОКС „бакалавър” пожелаха да станат членове на алумни клуба, учреден през 2017 г. и обединяващ около 300 възпитаници на специалността от различни випуски. В духа на университетските традиции, членовете на алумни клуб „АИ. Свищов”, търсят средства и форми да поддържат жива връзката със своите преподаватели и по между си, а чрез ползотворно сътрудничество с родната Алма матер, като реализирани специалисти от практиката, да допринасят за обучението на идните поколения студенти.

По инициатива на координатора на клуба – гл. ас. д-р Цветелина Кабакчиева, новоприети членове и председателят на клуба – доц. д-р Виолета Блажева, посетиха Академичния музей.

С кратка беседа, Маргарита Дончева – организатор „Културни дейности и Академичен музей”, запозна присъстващите с историята на Дарителя и на Академията. Особен интерес предизвикаха музейните експонати, свързани с живота и дейността на Димитър Ценов и с присъствието на Цар Борис III в Свищов за откриване на Свищовското висше училище на 8 ноември 1936 г. Запазените лични вещи на Дарителя – печат, медали, писалищната маса, бюро, мастилница, счетоводна книга, информацията за завещанието на Димитър Ценов и символите на Академията, станаха повод за оживена дискусия между организатора на музея и новоприетите членове на алумни клуб „АИ. Свищов”.

В края на посещението дипломантите си обещаха да провеждат регулярни другарски срещи, чрез които макар и за кратко, да се завръщат в родната Алма матер. Част от тях веднага се възползваха от възможността и кандидатстваха за обучение в ОКС „магистър” в Стопанска академия „Д. А. Ценов”.