Нови алумни клубове учредиха възпитаници на специалностите „Маркетинг” и „Застраховане и социално дело”


Възпитаници на Стопанска академия от випуск 1999-2003 г. на  специалностите „Маркетинг” и „Застраховане и социално дело” проведоха другарски срещи, на които отново заедно прекрачиха прага на своята Алма матер и учредиха два нови алумни клуба. Завършилите преди 15 години свищовски възпитаници бяха посрещнати в Академията от доц. д-р Николай Нинов – зам.-ректор „Студентска политика и институционални комуникации”, гл. ас. д-р Юлиян Господинов – координатор „Образователен маркетинг” и Димка Генчева – организатор в Академичния център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Зам.-ректорът приветства гостите, запозна ги с актуални въпроси от развитието на Академията и им подари рекламни материали. От координатора по образователен маркетинг присъстващите научиха за Алумни асоциацията, която обединява бившите възпитаници на свищовското висше училище и решиха да се присъединят към нея. 


Обучавали се в специалност „Маркетинг” учредиха алумни клуб „МаркеThink club”, като за свой председател избраха Милен Динков, гл. ас. д-р в катедра „Мениджмънт”. Завършилите специалност „Застраховане и социално дело” избраха за име на новоучредения си клуб „Застрахователите-2003”, а за председател –  Николай Илиев (Управител на „Бул Брокер” ООД). С новоучредените на 06.10.2018 г. два клуба Алумни асоциацията на Стопанска академия вече наброява 82 клуба, в т.ч. един чуждестранен, с над 3 000 членове. В събитието взе участие и доц. д-р Пенка Горанова от катедра „Маркетинг”, която също поздрави бившите студенти.


За всички гости бе осигурена възможността да се облекат в академични тоги и да запечатат моментите от другарската среща в професионално направени снимки. В академичния музей участниците в срещата бяха посрещнати от уредника Маргарита Дончева, която им  изнесе беседа за историята и постиженията на висшето училище.