Нов прием по стипендиантска програма „Туризъм“ за летен семестър 2018/2019 г.

 

Уважаеми студенти!
Започна приемът на документи по стипендиантска програма „Туризъм“, която ще подпомогне висшето образование на двама студенти през летния семестър на учебната 2018/2019 година. Програмата се осъществява със съдействието на „Холдинг Варна” АД от Фондация „Св. Св. Константин и Елена“.
Краен срок за прием на документи: 28 февруари 2019 г.
Стипендиантската програма насърчава и подпомага българските студенти, обучаващи се в специалности от професионално направление „Туризъм“, които са постигнали отлични резултати в обучението, участват активно в стажове, проекти и допълнителни форми на обучение, с което се изграждат като бъдещи специалисти в областта на туризма, ангажирани да се работят по специалността в България не по-малко от три години.

За стипендии по стипендиантска програма имат право да кандидатстват студенти в специалности от професионално направление „Туризъм”, български граждани, в редовна форма на обучение – степен професионален бакалавър, бакалавър и магистър във всички висши училища в Република България, създадени в съответствие със Закона за висшето образование.

Повече информация можете да намерите тук.