Нов конкурс за стипендия "Дамян Балабанов", обявен от Фондация „Атанас Буров”


Стипендията е в размер на 500 лева месечно и се изплаща за деветте учебни месеца.
Право на участие имат студенти, които се обучават
- редовна форма по икономически специалности във висши учебни заведения в България;
- имат завършен най-малко ІІІ курс;
- успех от цялото следване не по-малко от много добър (5.00).
Повече информация и информационна карта за кандидатстване ще откриете ТУК.