Невелин Неделчев: Образованието в Свищовската академия предопредели професионалния ми път

По повод на своята 85-годишнина Стопанска академия "Димитър А. Ценов" стартира рубриката "Успешните възпитаници". В нея ще бъдат публикувани интервюта с възпитаници на Академията, които заемат ръководни длъжности в корпоративния сектор, намират се на престижни позиции в обществото или са експерти в своята област. Разисквани теми в рубриката ще бъдат кариерната реализация и ролята на Стопанската академия за формирането на професионалните компетенции на младите хора. Ще бъдат представени и посланията на успешните възпитаници на Свищовското висше училище към академичната общност и техните съвети, препоръки и напътствия към неговите настоящи и бъдещи студенти. 
Днес наш гост е г-н Невелин Неделчев. Той е Мениджър Бизнес клиенти във филиала на УниКредит Булбанк в гр. Разград. УниКредит Булбанк е най-голямата българска банка. Тя е член на паневропейската финансова група УниКредит и извършва дейност в областта на платежните услуги, корпоративното и инвестиционното банкиране, потребителското кредитиране и управлението на богатството. 

Благодарим Ви, че приехте нашата покана за интервю. Представете се накратко. Кое е Вашето родно място и къде живеете в момента?
Здравейте, казвам се Невелин Неделчев, роден съм и съм израснал в град Разград. Завършил съм средно образование в Техникум по икономика – гр. Разград. Понастоящем живея и работя в родния си град.
 
С какво се занимавате сега и на какъв етап се намира Вашата професионална кариера? 
От завършване на висшето ми образование професионалният ми опит е свързан изцяло с банковото дело. През годините съм работил за редица банки на позиции, свързани с предоставяне на банкови продукти и услуги за малки и средни предприятия. В момента работя в УниКредит Булбанк, филиал Разград. Позицията ми е Мениджър Бизнес клиенти и отново отговарям за предоставянето на банкови услуги за малките и средните предприятия от целия Разградски регион.
 
Кои са най-големите предизвикателства, които срещате в работата Ви? 
Най-голямото предизвикателство, което срещам в работата ми, е своевременно и адекватно да отговоря на нуждите и очакванията на клиентите. Затова и полагам големи усилия хората, с които работя да са удовлетворени от предоставените им услуги. Само по този начин бизнесът ще е устойчив, а конфликтните ситуации в процеса на работата ми ще бъдат сведени до минимум. 

Кои качества считате за важни, за да сте успешен в своята работа? Как ги възпитавате в себе си? 
По време на моя професионален път досега се е налагало да проявявам много качества, за да бъда успешен и да върша добре своята работа. Може би най-значимото от всички качества за мен обаче е способността за поддържането на баланс и хармония между ролите на експерт, колега и мениджър, които непрекъснато трябва да изпълнявам. Възпитавам тези си способности чрез непрекъснато разширяване на познанията ми в различни аспекти от живота, икономиката, философията и политиката.

Какво обичате да правите в свободното си време? Имате ли хоби? 
От години практикувам пешеходен туризъм и спининг риболов. И двете ми хобита са свързани с активен начин на живот, който считам, че всеки трябва да води, за да бъде пълноценен в семейството и на работа. И двете занимания ми помагат много, защото възпитават балансираността, спокойствието и волята. 

Кога и в коя специалност завършихте висшето си образование в Стопанската академия? 
През 2003 година завърших специалност „Финанси“ в ОКС „бакалавър“. Веднага след това продължих с редовно обучение в магистърска програма „Финансов мениджмънт“, която завърших през 2004 г. 

Защо избрахте Свищовската академия за свое висше училище? Какво я отличава от другите университети у нас? 
През 1999 година завърших средното си образование в Техникума по икономика в гр. Разград. Не съм се колебал и за миг в избора си къде да получа висше образование. Свищовската академия традиционно се радва на високо реноме в нашето общество, а в края на 20-и и началото на 21-ви век в нея бяха реализирани редица образователни иновации. Това ми помогна да направя своя информиран избор. Нещо повече, нямах никакво съмнение, че избирам най-доброто висше училище за мен. Ето защо кандидатствах за студент единствено в Стопанската академия. 

Кои са най-хубавите и ярки спомени от студентските Ви години? 
Най-хубавите ми спомени от студентските ми години в Свищов са свързани с времето, прекарано с моите състуденти и съквартиранти. С тях съм създал здрави приятелства, които поддържам и до днес.

Кои от изучаваните учебни дисциплини можете да посочите като най-полезни за Вас и кои преподаватели са Ви повлияли най-много? 
Като много полезни за мен мога да посоча курсовете по микро- и макроикономика, които бяха водени от проф. Методи Кънев. Те дават фундаментални знания за всеки икономист. Разбира се, дисциплини като „Финанси на фирмата“ и „Финансов анализ“ ми помогнаха много да се формирам като финансист. Именно знанията, получени в тези курсове, ми бяха полезни и успях да приложа успешно в моята работа. С посочените две дисциплини са свързани и преподавателите, които са ми повлияли най-много. 

С какво образованието в Свищовската академия Ви помага във Вашия професионален път?
Образованието в Свищовската академия предопредели професионалния ми път. Работя в сфера, в която винаги съм желал да се реализирам, но дипломата от Академията ми осигури успешния вход в тази сфера. По време на моето обучение в Свищов се научих да държа на етичното отношение. Научих се още да ценя доверието и откритостта в отношенията с хората и колегите. Последното особено много ми помага в отношенията ми с клиентите на банката.

Кое отличава хората, завършили в Стопанската академия, и какво ги прави конкурентни на пазара на труда? 
За мен основните отличителни черти на възпитаниците на Свищовското висше училище са желанието за усъвършенстване и надграждане, високата подготвеност да посрещат динамичните предизвикателства на съвременния живот, възпитаното уважение към различното мнение и способността да отстояват собствена позиция. 

Какво послание можете да отправите към настоящите и бъдещите студенти на Стопанската академия или към нейните преподаватели? 
На възпитаниците на Академията ще пожелая да бъдат непримирими към манипулациите и фалша, но най-вече да бъдат жадни за знания. Знанието е двигател на човешката цивилизация, а в Стопанската академия те могат да го получат в готов вид от техните преподаватели. Разбира се, пожелавам им също така да бъдат здрави и целеустремени.