Научна сесия „Проблеми на националното и регионалното развитие, на бизнеса и висшето образование“

  

В СА „Д. А. Ценов” през 2010 г. със средства от държавната субсидия за присъщата на висшите училища научна дейност по Наредба № 9 беше финансирана работата по 31 проекта. Стремежът на Института за научни изследвания към публичност на резултатите от научноизследователската дейност на академичния състав се реализира в две направления – издаване на Алманах “Научни изследвания” в два тома (т. 14 и т. 15) и организиране на презентация на разработените проекти пред заинтересована публика. Презентацията се състоя на 22 юни 2011 г. под формата на научна сесия. Проектите бяха систематизирани в две секции – “Проблеми на националното и регионалното развитие” и “Проблеми на бизнеса и висшето образование”. Представители на екипите запознаха публиката с обекта на изследване, с получените резултати и с формулирани в хода на работата предложения за подобряване на дейността на отделни институции, организации и сектори на икономиката.