Научна сесия „Изследване на българската макроикономика, фирмения потенциал и системите за висше образование“

 

Близо 30 научноизследователски проекта са разработени през 2012 г. в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. Проектите са финансирани по Наредба № 9 на Министерство на образованието и науката. 
Това поясни при откриването на традиционната годишна научна сесия за представяне резултатите от реализираните изследвания заместник-ректорът по „Научни изследвания и развитие на академичния състав” – проф. д-р Иван Върбанов, който е и председател на Академичната експертна комисия. 
Администрираните от ИНИ проекти бяха представени в две секции. В първата секция бяха презентирани 15 проекта, свързани с  изследването на българската макроикономика и на нейните сектори. Ръководител на секцията бе проф. д-р Иван Върбанов, а членове доц. д-р Теодора Филипова и доц. д-р Диана Ималова. Разработките в това тематично направление са публикувани в том 19 на Алманах „Научни изследвания” като студии. 
Втора секция обедини 14 проекта, свързани с изследване на фирмения потенциал и системите за висше образование. Ръководител на секцията бе проф. д-р Любен Кирев, а членове проф. д-р Маргарита Богданова и доц. д-р Поля Ангелова. Студиите, отразяващи резултатите от съответните проекти са публикувани в том 20 на Алманах „Научни изследвания”. 
В реализирането на научноизследователските проекти през 2012 г. участват преподаватели от всички факултети, студенти и докторанти на Стопанска академия. Тематиката на проектите е изключително разнообразна.