Научна сесия  „Институции, политики и предизвикателства пред дигиталната трансформация"

На 25.02.2020 г. в заседателна зала „Ректорат” от 14:00 ч. ще се проведе научна сесия  „Институции, политики и предизвикателства пред дигиталната трансформация” за представяне на  резултатите от научноизследователски проекти, финансирани от държавната субсидия за научна дейност през 2019 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов.

Организатор: Институт за научни изследвания