Национално ученическо състезание събра в Стопанска академия над 230 средношколци от България


Поредното, 28-мо издание на Националните ученически състезания, които организира Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, предизвика за участие над 230 ученици от 29 училища в 23 града на България – Благоевград, Белене, Варна, Велико Търново, Върбица, Генерал Тошево, Горна Оряховица, Гулянци, Казанлък, Кнежа, Кула, Кърджали, Левски, Ловеч, Луковит, Плевен (2), Русе (3), Свищов (4), Силистра, Славяново, София, Търговище, Хасково. Средношколската надпревара се проведе в шест направления – „Маркетинг“, „Международен бизнес“, „Проектиране на мобилно приложение“, „Счетоводство”, „Туризъм” и „Управление на проекти”. В организацията и провеждането на състезанието участваха съответно катедрите „Маркетинг“, „Международни икономически отношения“, „Бизнес информатика“, „Счетоводна отчетност“, „Икономика и управление на туризма“, „Стратегическо планиране“, 44 ментори и Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността.
 

 


При официалното откриване на състезанието, приветствие от името на академичното ръководство към учениците и техните учители, поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов. Той поясни, че идеята на ученическите състезания е Стопанска академия да даде възможност на средношколците да презентират своите знания, компетенции, иновативност, талант и добри идеи. „Ние търсим най-добрите от най-добрите, за да осигурим най-доброто за нашия град, за Стопанска академия и за нашата страна“, заяви доц. Нинов. Той поясни, че освен наградите за най-добре представилите се отбори, организаторите връчват на всеки участник сертификат, който му дава право да се запише за студент в Стопанска академия по първата желана специалност в редовна форма на обучение. Тази година към правото да станат студенти в Свищов, кандидатствалите със сертификата ще имат и възможността за безплатно настаняване в студентско общежитие. С пожелание за успешно представяне, доц. Нинов предизвика средношколците да покажат, че могат да бъдат лидери, но същевременно и да работят в екип.
След официалното посрещане, учениците започнаха работа по зададените казуси от катедрите-организатори в съответното направление. Разпределени в различни аудитории по екипи, състезателите бяха подпомагани от ментори, в лицето на асистенти, докторанти и изявени студенти от специалностите, развивани от катедрите-организатори. 
В направление „Маркетинг“ участваха над 60 ученици от осем училища, разпределени в 12 екипа. Те работиха върху създаването на промоционална кампания Black Friday или Cyber Monday за избрани продукти, предлагани от магазините за компютърна техника ComShop, и представиха идеите си за популяризиране на кампанията чрез онлайн медийни канали. Водещ на състезанието в направление „Международен бизнес“ бе Мартин Пеев – мениджър „Ключови клиенти“ в Диверсистем ЕООД, възпитаник на специалност „Международни икономически отношения”, випуск 2001 г., завършил магистратура по специалността в Свищов през 2002 г., а след това и във Виенския университет. Той изнесе презентация на тема  „Предприемачество и иновации в международния бизнес”, в която разказа за процеса на иновация и основните етапи на създаване на нов бизнес, какви са опасностите на иновационния ентусиазъм и какви са възможностите за финансиране на идеята. Мартин Пеев поясни условието на състезанието пред участващите пет отбора, разпределени по училища. Екипите, съставени от над 20 ученика от шест училища, трябваше да генерират бизнес идея със стартов капитал от 2000 лв. и да я представят пред група от инвеститори. След презентациите на средношколските екипи се състоя и майсторски клас на тема „Междукултурните комуникации в съвременната бизнес среда“. Гост-лектор бе Николай Йорданов – мениджър проекти в DXC Technology,  също възпитаник на спец. МИО от випуск 2008 и магистър от випуск 2009. Николай Йорданов представи казуси от неговата практика, свързани с различни културни особености, и даде насоки за тяхното успешно решаване. Акцент бе как обучението в специалност МИО помага при последващата реализация в мултикултурна бизнес среда. Всички участници получиха сертификати за успешно завършен майсторски клас.
Направление „Проектиране на мобилно приложение“ предизвика за участие близо 30 ученици, от седем училища. Разпределени в шест екипа, те разработваха проект на мобилно приложение от тип представяне на туристически обект – къща за гости, и възможност за резервиране на стая/стаи в съответния обект за определени дати. Гост на състезанието беше Симеон Зафиров – управител на софтуерната фирма ДиУеър – София, с която катедра „Бизнес информатика“ осъществява успешно сътрудничество. Управителят на софтуерната фирма благодари на средношколците за желанието, инициативността и проявеното любопитство към информационните технологии, избирайки за поле на изява това направление. Симеон Зафиров подчерта, че основната цел на ДиУеър е да обхване желанието на младите хора за развитие и да превърне техните идеи и инициативи в основа за професионалното им изграждане и развитие.В направление „Счетоводство” се състезаваха осем екипа, съставени от над 50 участника от 9 училища. Те работиха върху три казуса от счетоводната практика, в  т.ч. попълване на документи и счетоводни записвания, приключване на счетоводни сметки и изготвяне на оборотна ведомост, упражняване на контролната функция на счетоводството. 
Ученици от 13 училища мериха знания в направление „Туризъм”. Участвалите седем екипа от близо 50 средношколци трябваше да разработят и представят проект за  иновативен, като предлагане на услуги, архитектура и дизайн, хотел. Представянето на идеята следваше да е съобразено с предложената от тях локация на туристическия обект. За представяне на идеята учениците визуализираха хотела, брандираха го с разработено за целта лого, изясниха обхвата на предлаганите основни и допълнителни услуги, спецификата в туристическото обслужване, както и необходимите за функционирането му ресурси и материална база. Участниците промотираха новия обект чрез проекти за рекламни материали, посочвайки конкретни канали, носители и средства за тяхното разпространение.
  
В направление „Управление на проекти” се състезаваха около 20 ученици от седем училища, разпределени в пет екипа. Участниците трябваше да разработят рамка на проектно предложение в избрана от тях област (образование, инфраструктура, околна среда, здравеопазване, човешки ресурси, спорт, развитие на бизнес организациите, гражданско общество и др.). Работата на екипа следваше да се представи под формата на презентация, като в нея се акцентира върху следната информация: кратко представяне на проблема и кои групи от обществото изпитват неговото негативно въздействие; какви цели си поставят; дейности за постигане на набелязаните цели; очаквани резултати; продължителност за изпълнение на дейностите; необходим бюджет. 
Работата и представянето на отборите в различните направления бе оценявана от журита, в състава на които бяха ръководители на катедри и на магистърски програми, академични преподаватели и представители на практиката от партньорски фирми и организации. Сред връчените награди на отличените екипи бяха „Награда на Ректора” на Стопанска академия, „Награда на катедрата”, награди за 1, 2 и 3 място, специални награди, както и награди, осигурени от бизнеса. 
В рамките на 28-то Национално ученическо състезание се проведе и традиционната учебно-методическа работна среща с гостуващите 38 учители, придружаващи средношколците. От страна на домакините в срещата участваха зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов, директорът на академичните центрове за професионално и за следдипломно обучение –  доц. д-р Христо Сирашки, преподаватели от катедрите-организатори в отделните направления. Сред темите на дискусията бяха проблемите и иновациите при преподаване на икономически дисциплини в средните училища и в Стопанска академия. В края на срещата бе съобщено, че следващото Национално ученическо състезание в Стопанска академия ще бъде в направление „Банкиране, финансиране и бюджетиране”,и ще се проведе на 7 и 8 декември 2018 г.
 
НАГРАДИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ:

Направление „Маркетинг“
Награда на Ректора – Екип №7, Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ –  Хасково: Емил Георгиев, Анита Маврова    , Симона Даскалова    
Ментор Памела Христова, IV курс
Първо място (две награди):
Екип №1, Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград, XII-е клас: Васил Иванов, Емилия Кьосова, Илко Петков, Мария Чиликова, Марияна Сегменова
Ментор: Надежда Първанова, III курс, спец. „Маркетинг”
Екип № 4:  ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра: Йоана Белчева, Ренета Василева, Вилияна Йорданова;  Старопрестолна професионална гимназия по икономика – Велико Търново: Никола Антов, Николай Якимов 
Mентор – Никол Стефанова, II курс
Второ място (две награди)
Екип №6  - Старопрестолна професионална гимназия по икономика, Велико Търново: Наталия Радева, Ренета Ламбева, Николен Димитров, Светослав Веселинов, Цветомир Колев 
Ментор Памела Христова, IV курс
Екип №9 - СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – Върбица: Елис Хюсеинова, Мелиса Мусова, Мелтем Ахмедова, Мехриджан Мехмедова, Румен Черкезов, Сали Терзиев
Ментор гл. ас. д-р Атанаска Решеткова

Направление „Международен бизнес“
Първо място: СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе, в състав: Даниела Хвърчилкова, Моника Цанева, Радина Великова и Михаела Омарова –12 клас
Второ място: СУ „Николай Катранов“ – Свищов, в състав: Звезделин Василев, Кристиян Варамезов, Георги Драгиев и Анита Бориславова – 12 клас
Трето място (три награди): 
Екип на Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград, в състав: Петя Гошева, Стефани Симеонова, Александра Маринска, Кристина Николова и Каролина Георгиева – 11 и 12 клас
Екип на Професионална гимназия по селско стопанство „Сергей Румянцев” – Луковит, в състав: Стефани Мартинова, Дебора Христова и Теодор Цанков – 11 клас
Екип в състав: Стефан Атанасов, 12 клас от  Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе;  Николай Каишев, Николай Лазаров и Върбан Цветанов, 11 клас от Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”.

Направление „Проектиране на мобилно приложение“
Награда на Ректора – Екип Апликейшън Фактори: Анюта Кирова и Любен Георгиев, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Йоана Христова, СУ „Николай Катранов“ – Свищов; Даниел Георгиев, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали;
Ментор: Валентин Ангелов – IV курс, спец. „Бизнес информатика“
Специална награда за мобилно приложение с креативен дизайн – Екип Ню Дизайн: Станислава Стефанова, СУ „Димитър Благоев“ – Свищов; Анна Ангелова, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”; Кристиян Русев, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Пламен Светославов, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци
Ментор: Иван Глихаров, IV курс, спец. „Бизнес информатика“
Специална награда за иновативно мобилно приложение – Екип Техно Вижън: Ванеса Павлова и Валентин Ангелов, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Ана-Мария Терзиева, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; Сезгин Иса, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
Ментор: Антония Манолова, МП „Информационни технологии в бизнеса“
Специална награда за мобилно приложение с най-добра платформена съвместимост – Екип Креатив Солюшънс: Галина Василева, СУ „Димитър Благоев“ – Свищов; Димитър Динков, СУ „Николай Катранов“ – Свищов; Михаел Хаджиев, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали; Лия Георгиева, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов
Ментор: Виктор Лазаров, IV курс, спец. „Бизнес информатика“
Специална награда за най-добра презентация – Екип Софт Системс: Камелия Савова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“  – Свищов; Никол Янева, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”; Алексей Аданцов и Християн Димитров, СУ „Николай Катранов“ – Свищов; Мариян Костадинов, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали
Ментор: Анатоли Александров, IV курс, спец. „Бизнес информатика“
Специална награда за мобилно приложение с най-добра функционалност – Екип Алфа Софт: Росина Мицова, СУ „Димитър Благоев“ – Свищов; Вероника Христова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Звездомир Здравков, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”; Пейчо Милушев, Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов“ – Кърджали 
Ментор: Яница Димитрова, МП „Информационни технологии в бизнеса“

Направление „Счетоводство” 
Награда на Ректора – Екип II: Рая Чернева, Христиана Илиева, Гамзе Юсуф, Гюлназие Юсуф, Николета Иванова и Есра Ибрям от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; Варя Атанасова, ДФСГ „Интелект” – Плевен
Ментор: Добрин Тодоров – спец. „Счетоводство и контрол“
Първо място – Екип IV: Кристиан Иванов, Лъчезар Богомилов,  Мария Мартинова,  Николай Първанов, Преслав Маринов и  Деница Николова от ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов  
Ментор: Анджела Генова – магистърска програма СОНП
Награда от практиката - Счетоводна кантора „НАДЕЖДА” ЕООД – Свищов – Екип VI: Вероника Тодорова, Александра Валериева, Теодора Тодорова и Василена Вълкова от СУ „Васил Левски“ – Кула; Анита Иванова и Кристияна Стоянова от Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачински“ – Генерал Тошево
Ментор: Марин Орлоев – магистърска програма СОНП
Награда от катедра „Счетоводна отчетност” – Екип III: Деница Димитрова и Йозлям Исмет от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра; Цветелина Станева, Цветияна Петрова, Мария Троплева и  Георги Стойнов от ПГЛПИ „Атанас Буров“ – Горна Оряховица; Иван Петров, СУ „Васил Левски“ – Кула
Ментор: Росица Иванова – спец. „Счетоводство и контрол“
Индивидуална предметна награда за изявен участник с допълнителна грамота – Гамзе Исмаил Юсуф, ПГСУАУ „Атанас Буров“ – Силистра

Направление „Туризъм” 
Награда на Ректора – Екип №2: Златина Георгиева, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Незиха Адемова, ПГТХВТ „Алеко Константинов” – Търговище; Даяна Костова, ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа; Василена Георгиева, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”; Мариана Стоилова, Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково; Юлия Симеонова,  СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”' – Русе; Валентина Иванова,  СУ „Николай Катранов“ – Свищов
Ментор: Сияна Йорданова, II курс, спец. „Икономика на туризма”
Награда „Най-атрактивно презентирана идея“ – Екип №4: Илияна Илиева, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Емил Иванов, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци; Иванина Иванова, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Донислав Вълков, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Камелия Стоянова, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”  – Русе
Ментор: Петя Костова, III курс, спец. „Икономика на туризма”
Награда „Най-иновативен проект“ – Екип №3: Венислав Василев, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Стефани Йорданова, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци; Никол-Мария Белеганска, ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа; Евгени Мирчев, Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково; Анна Пашкунова, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ”' – Русе; Теодор Петрушев, СУ „Николай Катранов“ – Свищов
Ментор: Марта Лазарова, III курс, спец. „Икономика на туризма”
Награда „Най-нестандартни решения за обслужване на клиента” – Екип №7: Яна Георгиева, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Теодор Куемджиев, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци; Маргарита Иванова, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра; Емилияна Виденова , 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Александра Петкова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Мартин Красимиров, СУ „Димчо Дебелянов“ – Белене 
Ментор: Лилия Петкова, МП „Икономика и мениджмънт на туризма“
Награда на Съвет по туризъм – Свищов – Екип №6: Валентин Славов, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Никол Николова, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци; Цветан Ставрев, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Даниел Йорданов, Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги „Атанас Буров“ – Силистра; Ивана Симеонова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Боян Тодоров, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе; Димитър Димитров, СУ „Николай Катранов“ – Свищов
Ментор: Яна Гергова, МП „Икономика и мениджмънт на туризма“
Награда на Ръководител катедра „Икономика и управление на туризма“ – Екип №1: Никола Димитров, Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе; Анита Дончева, ПГТХВТ „Алеко Константинов” – Търговище; Ирина Паньовска, ПГЗ „Стефан Цанов” – Кнежа; Димо Зотев, Професионална гимназия по туризъм „Александър Паскалев“ – Хасково; Гергана Костова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Веселина Йорданова, СУ „Николай Катранов“ – Свищов
Ментор: Свилена Гаджева, II курс, спец. „Икономика на туризма”
Награда на Ръководител МП „Икономика и мениджмънт на туризма“ – Екип № 5: Борислав Дилов, ПГТ „Алеко Константинов“ – Плевен; Зорница Костадинова, СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци; Михаела Христова, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Сейде Ахмед, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”; Албена Бисерова, ПДТГ „Д. Хадживасилев“ – Свищов; Цветан Пенелски, СУ за европейски езици „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе; Женя Великова, СУ„Димчо Дебелянов” – Белене
Ментор: Фелия Попова, III курс, спец. „Икономика на туризма”

Направление „Управление на проекти”
Награда на Ректора (за най-добро представяне от всички екипи) – Екип 1: Клаудия Димитрова, СУ „Възраждане“ – Русе; Иван Тимкив, СУ „Васил Левски” – Кула; Стилиян Колев, СУ „Христо Ботев“ – Славяново; Симона Димитрова , Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм –  Казанлък
Ментор: Нурияна Мирославова – I курс, спец. „Управление на проекти“
Награда на Община Свищов – Екип № 3: Джордж Егиазарян, СУ „Възраждане“ – Русе; Виктория Азманова, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Габриела Иванова, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък; Антонио Крумов, ПГССТ „Никола Йонков Вапцаров“ – Левски
Ментор: Даниела Тонева – IV курс, спец. „Публична администрация“
Награда на Общинска банка – Екип 1, отличен и с наградата на Ректора
Награда на Банка ДСК – Екип 5: Памела Георгиева, Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе; Сара Маринова, СУ „Христо Ботев“ – Славяново; Пламена Дончева, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък
Ментор: Николай Иванов – III курс, спец. „Публична администрация“
Награда на Областен информационен център – В. Търново – Екип 2: 
Есин Сали, СУ „Възраждане“ – Русе; Изабел Цветанова, СУ „Васил Левски“ – Кула; Николета Димитрова, ПГССТ „Никола Йонков Вапцаров“ – Левски;
Ментор: Габриела Михайлова – II курс, спец. „Публична администрация“
Награда на Областен информационен център – Русе – Екип 4: Радостин Атанасов, СУ „Възраждане“ – Русе; Емили Ерменкова, 108 СУ „Никола Беловеждов“ – София; Пламена Йовчева, Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм – Казанлък; Анатоли Димитров, ПГССТ „Никола Йонков Вапцаров“ – Левски
Ментор: Лиляна Светославова – III курс, спец. „Публична администрация“