Национално ученическо състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране събра в Стопанска академия 110 средношколци


Шесто национално ученическо състезание по „Банкиране, финансиране и бюджетиране” се проведе в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, с основен организатор катедра „Финанси и кредит“ – първата българска финансова катедра, и съорганизатор Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността. Състезанието, което провокира за участие 110 средношколци от 17 училища в 15 града, бе 30-ото поредно издание на ученическата надпревара, която свищовското висше училище провежда от години. 
 

Двудневното състезание откри ръководителят на катедра „Финанси и кредит”, проф. д-р Андрей Захариев. Той разясни регламента и заданието на средношколската надпревара, представи участващите 28 отбора и обяви наградния фонд за състезанието в размер на 25 800 лв. В състезанието участваха ученици от: Видин (ПГ „Проф. д-р Асен Златаров”); Враца (СУ „Козма Тричков”); Габрово (Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”); Горна Оряховица (ПГЛПИ „Атанас Буров”); Добрич (Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”); Дряново (Професионална гимназия по икономика „Рачо Стоянов”); Казанлък (Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм); Козлодуй (СУ „ Христо Ботев”); Кърджали (Професионална гимназия по икономика „Алеко Константинов”); Плевен (Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект”); Пловдив (Национална търговска гимназия); Русе (Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ”); Свищов (ПДТГ „Д. Хадживасилев”, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, СУ „Николай Катранов”); Сливен (ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков”); София (Национална финансово-стопанска гимназия).Приветствие към средношколците и техните учители, от името на ректора – доц. д-р Иван Марчевски, академичното ръководство и свищовската академична общност, поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации – доц. д-р Николай Нинов. Той пожела на учениците успешно представяне, като ги увери, че в това състезание няма губещи, защото освен наградите, те ще спечелят незабравими спомени и много нови приятелства. Доц. Нинов поясни, че ученическото състезание е част от Кандидатстудентска кампания 2019 и успешното представяне е гарантиран вход за учениците в ОКС „бакалавър” в Стопанска академия.Организацията на ученическото състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране бе подкрепена от 30 ментори – студенти от спец. „Финанси”, 23 преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, седем докторанти-финансисти. Институционално със състезанието бяха ангажирани академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, Банка Пиреос България – генерален спонсор, ЗД „Бул Инс” АД и пет търговски банки-партньори – Банка ДСК, УниКредит Булбанк, Общинска банка, Райфайзенбанк и Пощенска банка. Сред гостите при откриване на състезанието бяха: Илка Стефанова – регионален мениджър на Банка Пиреос България и Венелин Ималов – управител на банковия клон в Свищов; главните изпълнителни директори на ЗД „Бул инс” АД – Крум Крумов и доц. д-р Стоян Проданов, Петрозар Петков – изпълнителен директор; деканът на факултет „Финанси” – проф. д-р Йордан Василев; ръководителят на катедра „Застраховане и социално дело” – доц. д-р Румен Ерусалимов. По време на официалното откриване, представителите на Банка Пиреос и ЗД „Бул Инс” връчиха стипендии по конкурсни процедури за студенти и докторанти, обявени от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов” за академичната 2018/2019 г.
Катедрата-организатор на състезанието провокира учениците да докажат способностите си, влизайки в ролята на креативен новатор и успешен предприемач. Според поставеното задание, отборите трябваше да разработят проект на актуална бизнес идея с реализация в населеното място на тяхното училище, с времеви хоризонт от 3 до 5 години. Всеки екип трябваше да създаде бизнес проект от стартираща учебна фирма (ООД) с разполагаем собствен капитал и налични пари по сметка в размер на 100 000 лв. в търговската банка, в чието направление е служебно разпределен. Целта на всеки екип бе да представи и обоснове бизнес проект пред компетентно жури, съставено от академични преподаватели и представител на съответната търговската банка, от която стартиращата фирма търси външно финансиране. Кредитната подкрепа от търговската банка бе с максимален размер от 30 до 50% спрямо размера на собствения капитал на фирмата и по този начин, в първия етап от състезанието, всеки отбор влезе в конкуренция с останалите отбори от съответното направление в стремежа си да получи заемно финансиране от банката-кредитор. Освен менторите, в помощ на ученическите екипи бяха и реални кредитни консултанти от съответните банки-партньори. 
В първия етап от ученическата надпревара отборите, разпределени в шест направления с имената на съответната банка, презентираха своите проекти. В края на първия ден бяха обявени резултатите по направления, като всяко жури излъчи по един отбор-първенец, който да продължи през втория ден за финалния кръг. Освен за комплексен победител, всяко направление връчи награди в следните категории: „Най-добра кредитна обосновка”; „Най-рентабилен бизнес проект”; „Най-добри презентационни умения”; „Най-оригинална бизнес идея”; „Най-добра регионална идентичност”; „Най-добра оценка на пазарната среда”.
След представените множество интересни, оригинални и креативни идеи, до финалния кръг достигнаха шест отбора, които през втория ден се състезаваха за големите награди. В направление Банка Пиреос България победител бе отбор №14 от Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев”, гр. Свищов. Направление Банка ДСК представи отбор №13 от Национална финансово-стопанска гимназия, гр. София. Победител в направление УниКредит Булбанк бе отбор №6 от Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски”, гр. Добрич, а ученици от отбор № 8 на същото училище бяха класирани за втория етап като победители в направление Райфайзенбанк. От направление Общинска банка, до финала достигна отбор №4 от ПГ „Проф.д-р Асен Златаров”, гр. Видин, а от направление Пощенска банка – отбор №9 от Средно училище за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Русе. Във финалния етап шестте отбора се състезаваха за наградата на Ректора на Стопанска академия и две награди, осигурени от основните спонсори. Преди да бъдат обявени победителите, проф. Захариев поясни, че в шестото издание на състезанието акцентът при селекцията на победителите е бил базиран на качество, обоснованост, оригиналност, реализуемост на бизнес идеята, както и на екипните презентационни умения. По думите на ръководителя на катедра „Финанси и кредит”, шестте отбора-финалисти представиха качествени идеи и демонстрира знания и умения, които показват високата степен на подготовка, която получават от своите учители. 
 

Наградата на Ректора на Стопанска академия връчи зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов. Тя бе присъдена на отбор № 8 от ФСГ „В. Левски” – Добрич, в състав Томислава Ковачева, Жулиета Русева, Веселин Василев, Даниел Димитров, с ментор Тансу Сали. Отборът спечели наградата с проект „Пчелна стая”, служеща за профилактика на дихателната система, изработка и продажба на множество продукти на пчелна основа.
Наградата за училището с проект „най-добра регионална идентичност” – 800 лв., осигурена от ЗД „Бул Инс” АД, бе присъдена на отбор № 14, представил ПДТГ „Д. Хадживасилев” – Свищов. В състава на екипа бяха Кристиан Иванов, Лъчезар Богомилов, Ива Кирилова и Моника Йорданова, а техен ментор бе Христина Ангелова. Отличеният проект е за 3D принтер с широк продуктов диапазон – от изграждане на модули за къщи и мебели, до макети на сгради с културна и историческа ценност от региона на гр. Свищов, с артефакти от римско време до символите на възрожденската традиция от първия свободен град. Наградата връчи доц. д-р Стоян Проданов – изп. директор на дружеството и преподавател към катедрата-организатор на състезанието.
Комплексен победител в шестото национално ученическо състезание по банкиране, финансиране и бюджетиране стана отбор № 9 от СУ за европейски езици „Свети Константин-Кирил Философ”, гр. Русе, в състав Михаела Омарова, Радина Великова, Моника Цанева и ментор Нейлин Ахмед. Трите млади дами извоюваха за своето училище голямата награда – чек за 1000 лева, осигурена от Банка Пиреос. Наградата връчи проф. д-р Андрей Захариев. Иновативната идея на отбора-победител бе за изграждането на „Вертикална ферма” в района на Русе за отглеждане на плодове и зеленчуци в условията на променящ се климат, растеж на населението в глобален мащаб и намаляващи природни дадености.
Наградите бяха връчени в деня на студентския празник – 8 декември. Освен отборните отличия, организаторите осигуриха и индивидуални. Всеки участвал ученик получи сертификат, с който може да кандидатства за студент в Стопанска академия по първа желана специалност в редовна форма на обучение. Средношколците получиха и правото на еднократна стипендия в размер на 200 лева, осигурена от академична фондация „Проф. д-р Минко Русенов”, която ще им бъде изплатена за техния първи студентски празник – през 2019 г., като редовни студенти в спец. „Финанси”. 
В рамките на първия състезателен ден се проведе и традиционната методическа среща с гостуващите учители, в която участваха зам.-ректорът доц. д-р Николай Нинов, ръководителят и преподаватели от катедра „Финанси и кредит”, представители на ръководствата на Банка Пиреос България и ЗД „БулИнс” АД. По време на срещата доц. Нинов представи акценти от новата кандидатстудентска кампания, а учителите и академичните преподаватели дискутираха обучението по икономика. Представителите на бизнеса разясниха какви са техните изисквания при подбор на кадри за стажантски програми и работни позиции. Вечерта след първия етап на състезанието, за учениците беше организирано посрещане на студентския празник заедно с техни ментори.


 

През втория ден, за участващите в състезанието ученици, учители и ментори бе организиран сертификационен семинар на тема „Защита от фалшификации на долари и евро”, с лектори валутни касиери от банките партньори. Студентите-ментори участваха и в научен форум на тема „Бизнес кредитиране и проектно финансиране 2.0”.