Национална студентска научна конференция организираха НПСС и Студентските съвети при УНСС, ИУ – Варна и СА „Д. А. Ценов”

Националното представителство на студентските съвети (НПСС) в Република България съвместно със Студентските съвети при Университета за национално и световно стопанство, Икономически университет – Варна и Стопанска академия „Димитър А. Ценов” организираха първата Национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа”. Събитието, което се проведе на 9 май 2022 г. в конферентната зала на УНСС, откри председателят на НПСС – Даниел Парушев. Той припомни, че преди 22 години е създадено Националното представителство на студентските съвети и за първи път икономическите университети правят нещо съвместно. „Преди една година беше подписан меморандум за сътрудничество между ръководствата на трите университета, сега Студентските съвети са единни в обща кауза – развитието на икономическите специалности в България. Защото ако искаме да имаме силна икономика и силна България в една силна Европа, със сигурност тези три висши училища трябва да бъдат единни”, каза Д. Парушев.

При откриване на конференцията приветствия поднесоха ректорите на трите висши икономически училища – проф. д-р Димитър Димитров (УНСС), проф. д-р Евгени Станимиров (ИУ) и проф. д-р Мариана Божинова (СА). Ректорът на Свищовското висше училище изказа адмирации за инициативата и подчерта, че темата е перманентно актуална, защото винаги Европа ще е изправена пред предизвикателства, особено икономически, но за 2022 година, темата е изключително актуална. Обръщайки внимание на символиката на 9 май като дата на провеждане на конференцията, проф. Божинова допълни, че трябва да устояваме европейските ценности и принципи, защото силата на Европа и на България е в обединението. „С това събитие показваме важен аспект на това обединение – с общи усилия и сътрудничество между трите университета доказваме, че споделяйки ресурси, добри практики и опит можем да постигнем синергичен ефект, запазвайки своята автономия. Още по-ценно е обединението на младите и интелигентни хора на България, защото те са бъдещето”, каза проф. Божинова.

Като част от организаторите на националния форум, приветствия поднесоха и председателите на трите Студентски съвета. „Въображението и икономиката трудно се съчетават, днес правим изключение, тук са хора, които виждат ясно икономическите проблеми на Европа и с доза въображение показват как тези проблеми могат да се решат”, подчерта Стелла Хаджиева, председател на Студентски съвет при СА „Димитър А. Ценов”.

За участие в първата Национална студентска научна конференция „2022-Икономическите предизвикателства пред Европа” са подадени 60 разработки от университети от цялата страна. Тяхното представяне бе оценено от жури в състав: проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор на УНСС; проф. д.н. Пенчо Пенчев, ръководител катедра „Политическа икономия” в УНСС; проф. д-р Атанас Атанасов – декан на факултет „Стопанска отчетност” и доц. д-р Ирена Емилова, ръководител катедра „Мениджмънт” в СА „Димитър А. Ценов” – Свищов. Според проф. Стоянова журито е било изключително затруднено да селектира най-добрите разработки, защото от една страна са изследвани водещи икономически и социални проблеми, формиращи предизвикателствата пред Европа за 2022 г., а от друга страна – са били написани на много високо академично равнище. Авторите на най-откроилите се пет доклада бяха наградени от членовете на журито със сертификати, издадени от Националното представителство на студентските съвети. Сред отличените са свищовските студентки Елена Вълчева и Габриела Пантелеева с доклад на тема „Възможности за използване на железопътния транспорт за подобряване на търговските връзки в България”.

Председателят на НПСС награди с почетни плакети за принос председателите на Студентските съвети, допринесли за организацията и осъществяването на националната студентска конференция. Членовете на експертното жури бяха удостоени с грамоти и сертификати за участие.