Национална лятна платформа „Danube dream“ на Еразъм Стюдънт Нетуърк България в Стопанска академия „Д. А. Ценов“


За пръв път от своето създаване, ЕСН Свищов бе домакин на национално събитие, организирано от Еразъм Стюдънт Нетуърк България – една от най-големите студентски неправителствени организации в страната. Тазгодишното издание на Националната лятна платформа се проведе в периода 20 -21.07.2019 г. под надслов „Danube dream“. Форумът имаше
 

за цел дискутиране на актуалните въпроси, свързани с развитието на организацията, популяризиране на ценностите и каузите на европейската студентска мрежа „ЕСН Интернешънъл“, очертаване на положителните ефекти от доброволчеството, както и възможностите за личностно и професионално развитие, които то дава.
Мероприятието бе открито от президента на ЕСН България – Нели Калинова, която приветства всички участници и даде старт на програмата за деня. Официален гост на събитието, по покана на председателя на ЕСН Свищов, бе директорът на Центъра за международна дейност и Институционален Еразъм координатор на СА „Д. А. Ценов“ – доц. д-р Маруся Смокова. В своите приветствени слова тя изрази огромната си радост от възможността свищовската локална секция да бъде домакин на едно толкова важно събитие. “Преди 4 години имах една мечта – да учредим ЕСН секция, тук, в Свищов, с която, на принципите на взаимно доверие, уважение и активно партньорство, да работим за социализацията и интеграцията на нашите чуждестранни студенти”, каза доц. Смокова. В приветствието си към Борда и активните членове на ЕСН България, тя подчерта, че мечтата й е сбъдната, защото има удоволствието да си партнира с локалната секция на ЕСН в Свищов, в която членуват активни, мотивирани и целеустремени младежи-доброволци, подкрепящи и разпространяващи идеите и ценностите на програма „Еразъм+“. 
 

Международен гост на събитието бе Ремус Костан от румънската секция ЕСН Брашов.
Програмата през първия ден на платформата започна с разглеждането на отчетните доклади от работата на членовете на националния борд през изминалата година. Бяха разгледани и темите за изискванията, които трябва да покрива една локална секция на ЕСН България, начините за набирането на нови доброволци и активни членове, възможностите за изграждането на личността като „бранд“ и как може да се подобри състоянието на секция чрез анализ на извършената до момента дейност. 
 

Денят приключи със социална програма в ресторант „Калето“, където се проведе награждаването на секциите от националния борд в няколко категории. За активната си позиция и стремеж за развитие, ЕСН Свищов бе удостоен със специална награда „Изгряваща звезда на ЕСН България 2019“. Изненадата за вечерта бе проведената викторина, в която взеха участие всички, а първите три отбора – победители получиха символични награди, които бяха в подкрепа на един от приоритетите на „ЕСН Интернешънъл“ – здраве и физическа активност. 
 

Вторият ден на платформата засегна теми, свързани с визуална идентификация, финансови, структурни въпроси. Една от най-важните дискусии през деня бе свързана с начините, чрез които висшите училища да бъдат по-достъпни за студентите в неравностойно положение.  Разгледаха се начините, чрез които би могло да се съдейства за разработването на една по-комфортна и достъпна среда не само за местните студенти със специфични потребности, но също така и входящите чуждестранни студенти по програма „Еразъм+“, които са в неравностойно положение. 
 

Мероприятието приключи с даване на обратна връзка. Нивото на събитието бе оценено много високо. Бяха изразени отлични впечатления от базата на свищовското висше училище, добрата координация на програмата от страна на координационния екип и високото ниво на организация от домакинстващата секция. Направени бяха и положителни коментари относно сътрудничеството, подкрепата и партньорските отношения между Центъра за международна дейност и ЕСН Свищов. Участниците не пропуснаха да отбележат и впечатленията си от красотата и спокойствието на града. Платформата бе закрита с реч от президента на сдружението.