Национален студентски дом към МОН предлага свободни стажантски позиции


Национален студентски дом (www.studenthouse.bg) към Министерство на образованието и науката предлага осем стажантски позиции, които ще бъдат отворени и ще се кандидатства онлайн чрез централизирания портал за студентски стажове в държавната администрация на www.staj.government.bg до 23.09.2018 г. (неделя) включително. Провеждането им ще може да бъде реализирано както в присъствена, така и в дистанционна форма, което ги прави удачни за студенти от цялата страна. Позициите периодично ще се обновяват в рамките на академичната година.