Национален конкурс за зрелостници „Проекти с европейско финансиране-добрият пример в моя роден край“


Катедра „Финанси и кредит“ при Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов, Фондация „Проф. д-р Минко Русенов“ и специалност „Финанси“ за поредна година организират национален On-line конкурс за зрелостници. Тазгодишното предизвикателство е написването на ЕСЕ на тема:

„ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ-ДОБРИЯТ ПРИМЕР В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

Конкурсът е предназначен за зрелостниците от всички средни училища в страната и чужбина. Всеки желаещ да участва следва да подготви и изпрати своето авторско есе в срок до 08 април 2019 г. на e-mail адресът на катедрата: department.fk@uni-svishtov.bg При изпращане на разработката, като „Тема“ /Subject/ на e-mail-а трябва да бъде посочено: Ese2019. Есето да е в обем до 3 стандартни страници (за улеснение е наличен макет за работа в MS Word). Наименованието на файла трябва да бъде, както следва: Ese2019-X-Y-Z, където X – лично име на автора, Y – фамилно име на автора, Z - населено място по лична карта, примерно: Ese2018-Ivan-Ivanov-SofiaПовече информация може да откриете на адрес: http://finance1952.com/ese2019/

Призовите места ще бъдат обявени на 8.IV.2019 г. в рамките на 67-та годишнина от създаването на Първата българска финансова катедра. Всеки отличен участник ще получи поименен СЕРТИФИКАТ, гарантиращ приема му по първа избрана специалност през учебната 2019/2020 г. и ПАРИЧНА СТИПЕНДИЯ в размер на 200 лв. за първия Студентски празник /08 Декември/, за всеки автор записал се като студент-редовна форма на обучение, специалност „Финанси“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов.