НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МЛАД ИКОНОМИСТ“ – 2019 г.


Уважаеми колеги!
Съюзът на икономистите в България обявява 15-тия Национален конкурс: “Гласът на младите за силна икономика“ - 2019 г. на тема: „Човешкият капитал и благоденствието на България“. 
Темата на тазгодишния национален конкурс „Млад икономист“  има за цел да  стимулира  разработването и дискусията на  идеи, оценки и виждания  по изключително важните проблеми за ролята на човешкия фактор в съвременното развитие на България като модерна европейска икономика.
С анотацията на конкурса и условията за кандидатстване в него, можете да се запознаете в приложените файлове:

Важно!
Срокът за предаване на разработките в конкурс „Млад икономист 2019“ се удължава до 28 май 2019 г.
Разработките се представят до 28 май 2019 г. на електронен адрес: unieconom@abv.bg, union_econ@abv.bg или на адрес: гр. София 1000, ул. ”Г. С. Раковски” №108, Съюз на икономистите в България, за конкурса „Млад икономист-2019 г.” от 13:30 ч. до 16:30 ч. ет. 4
За справка: тел. 029871847; моб. тел: 0877 011 710, 0889 442 821