Настаняване в студентско общежитие за учебната 2020-2021 год.


Уважаеми студенти,
уведомяваме ви, че настаняването в студентските общежития ще се извърши на 19 и 20 септември 2020 година /събота и неделя/.
 
отдел “Студентска политика”