Настаняване в Студентски блок № 1 за студентите в задочна форма на обучение


Уважаеми студенти,
Във връзка с присъственото провеждане на учебния процес в СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за студентите в задочна форма на обучение, съгласно Заповед на Ректора № 632/24.08.2021 г., Ви информираме, че има свободни места за настаняване в реновирания Студентски блок № 1.
Студентите в задочна форма на обучение могат да бъдат настанявани в реновирания Студентски блок № 1 за периода на присъствените лекционни курсове, семинарните упражнения и полагането на изпитите, включени в учебния план, при преференциални цени – най-ниски на територията на гр. Свищов, съгласно Заповед на Ректора.
Желаещите да бъдат настанени е необходимо да подадат своите документи при управителя на Студентски блок № 1. 
Комплектът документи за настаняване може да закупите от академичната книжарница, намираща се във Факултетски корпус, ет. 1.

Контакти за допълнителна информация:
Г-жа Янислава Александрова – 0631 66 226
y.aleksandrova@uni-svishtov.bg
Г-жа Митка Расимова – 0889404482
Управител студентски блок № 1