Настаняване в Студентски блок № 1 за студентите в редовна форма на обучение

Уважаеми студенти,
Уведомяваме Ви, че настаняването в Студентски блок № 1 при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов за всички студенти подали документи от I, II, III и IV курс, редовна форма на обучение ще бъде на 18-ти и 19-ти септември 2021 година (събота и неделя).

Контакти за допълнителна информация:
Г-жа Янислава Александрова – 0631 66 226 y.aleksandrova@uni-svishtov.bg
Г-жа Митка Расимова – 0889404482 Управител студентски блок № 1, ул. „Цанко Церковски“ № 11