Над 100 студенти от СА „Д.А.Ценов” участваха в конкурс за есе на тема „Знание и мениджърска проницателност”

Традиционният конкурс за есе, който се организира от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, Факултет „Мениджмънт и маркетинг”, Катедра „Мениджмънт” и Студентски съвет, отново провокира свищовските студенти. Осмото издание на конкурса бе на тема „Знание и мениджърска проницателност”. Желание за участие тази година изявиха над 100 студенти от всички специалности и курсове от ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър”, но след предварителна селекция, до участие в първи тур бяха  допуснати 40.

При официалното откриване на научния форум, ресорният зам.ректор по научни изследвания – доц.д-р Иван Върбанов поздрави участниците и им пожела успехи както при представянето им в конкурса, така и в последващата им научна дейност. „Научните изследвания на студентите са важна част от научно-изследователската работа на целия екип на Стопанска академия” – заяви доц.Върбанов. Той подчерта, че немалка част от настоящите преподаватели в Академията са започнали своите изяви именно от научни форуми като този конкурс.

Представените в първи кръг на конкурса есета, бяха оценявани от 6-членно жури с председател проф.д-р ик.н.Камен Каменов - ръководител на Катедра „Мениджмънт”. Студентските разработки се оценяват по  десетобалната система по три показателя – теза, начин на изложение и изводи. Според проф.Каменов, участвайки в този конкурс студентите се учат „от натрупаните знания да преминат към една форма на синтез на знания”.

По традиция журито определи първите 15 най-добре представили се студенти и те ще участват във втория – финален кръг на конкурса, който ще  се проведе в края на месец април – 2012-та година, в учебната база на свищовската академия в с. Орешак.