На вниманието на студентите от IV курс, полагащи държавен изпит!


Уважаеми колеги-дипломанти,

Информираме Ви, че заверка на Обходна бележка в дните на провеждане на държавен изпит (29 и 30 юни 2018 г.) можете да получите при следния ред:

Заверка

Форма на обучение

Вид на заверката

Място

на заверката

Служебно лице

Библиотека „Акад. Никола Михов“

Студенти в редовна и задочна форма на обучение

подпис

и печат

Академична библиотека

Дежурен служител

Домакин-физкултура

Студенти само в редовна форма на обучение

подпис

Офис „Студентска политика“

Мария Чонова

Домоуправител на общежитие (в т.ч. и за неползвалите)

Студенти само в редовна форма

на обучение

подпис

Офис „Студентска политика“

Даниела Любенова


Дипломантите ще могат да заверят обходните бележки при следното работно време:
29 юни (петък): 8:00-12:00 часа и 13:00-17:00 часа.
30 юни (събота): 8:00-15:00 часа

Забележки:
* Бланката на обходната бележка може да получите във всяка факултетска канцелария.
** Ксерокопия на бланките на обходните бележки НЕ се приемат!
*** След получаване на посочените заверки, обходните бележки се предават в съответната факултетска канцелария.