„МИКРОИНВЕСТ“ ЕООД – София реализира крупно дарение към катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов

На 24 февруари 2023 година една от водещите и утвърдени български софтуерни компании „Микроинвест“ ЕООД – София реализира крупно дарение към катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Дарението се изразява в обособяването на 14 работни места с инсталиране и свободен достъп до Microinvest Делта Pro, Microinvest Склад Pro, Microinvest ТРЗ и ЛС Pro, Microinvest Invoice Pro на обща стойност 19 616,10 лв.


Актът за дарение беше подписан от проф. д-р Марияна Божинова – Ректор на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов и представител на фирмата. Желанието за бъдещо ползотворно партньорско сътрудничество беше потвърдено и с подписване на Меморандум за сътрудничество.

Ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност“ – доц. д-р Галина Чиприянова, прие дарението и изказа огромна благодарност за дарителския акт на „Микроинвест“ ЕООД. Благодарности и за г-н Ясен Петров, мениджър на „Микроинвест“ – офис Велико Търново и експертите от Академичния компютърен център към Академията, които бяха ангажирани пряко с целия процес до неговия успешен финал.

Microinvest Делта Pro е счетоводна система от ново поколение, която съчетава трите важни фактора за успех във всяка дейност – бързина, удобство, функционалност. Предвижда се тя да бъде използвана в хода на обучението по дисциплините „Финансово счетоводство“, „Отчитане на външнотърговските сделки“, „Счетоводство на предприятията с туристическа дейност“, „Счетоводство на предприятията с търговска дейност“, „Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност“, „Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност“. По този начин още от втори курс при обучението по голяма част от профилиращите учебни дисциплини студентите от специалност „Счетоводство и контрол“ ще имат възможност за изграждане и развитие на знания, умения и компетенции за работа с Microinvest.