Международна студентска олимпиада в областта на счетоводството, данъчното облагане, анализа и одита


Уважаеми студенти и докторанти,
Националният университет „Лвовска политехника“, Украйна организира студентска олимпиада в областта на счетоводството, данъчното облагане, анализа и одита. 
Олимпиадата ще се проведе в два кръга:
  • неприсъствена (онлайн) част – попълване на онлайн тест в периода 1-28 февруари 2020 г.
  • присъствена част – решаване на практически задачи в периода 27-28 март 2020 г.
Повече информация за конкурса ще намерите на следния уеб адрес: https://www.conf.lviv.ua/olimpiada-z-buhgalterskogo-obliku-sered-studentiv-koledzhiv-i-tehnikumiv/