Международен семинар "Дигитална еволюция на образованието" ще се проведе в края на януари


На 31 януари (сряда), от 10:00 до 12:00 часа, в JA Hambar, с адрес: София, бул. Дондуков 54Б ще се състои международния семинар "Дигитална еволюция на образованието".
В рамките на семинара ще участват университетски преподаватели от България, Италия, Швеция, Нидерландия и Белгия. Основните теми на събитието включват:

  • Обмен на добри практики в областта на дигиталното образование.
  • Споделяне на дигитални инструменти и платформи за по-ефективно обучение.
  • Изграждане на контакти и създаване на мрежа от иновативни преподаватели в Европейския съюз.
  • Възможности за участие в международно лятно училище.

Семинарът е особено подходящ за университетски преподаватели, докторанти и студенти. В тази връзка, ще сме благодарни да разпространите информация за събитието в университета ви.
Поради ограничения брой места, достъпът е с безплатна регистрация на следният линк:

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-next-chapter-digital-evolution-of-education-tickets-771668269567?aff=oddtdtcreator