МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ “Студентски опит и възможности за включване в многостранни партньорства за постигане на целите за устойчиво развитие“

 

организиран от Центъра за международна дейност към

Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов

 

Участие в конкурса:

В международния конкурс могат да участват докторанти и студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други свързани направления.

Правила на конкурса:

  1. Обем на есето до 3600 знака или 2 страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines).
  2. В срок до 31 януари 2020 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: sdg_sv_essay@uni-svishtov.bg.
  3. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер, електронен адрес.

Есетата ще бъдат оценявани от международен научен комитет.

 

Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани в тематичен електронен сборник с ISBN.

 

Официални езици:

Български, английски, руски, испански.