Международен конкурс за студентско есе „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности “

 
МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ „Младежкото предприемачество – състояние, проблеми, възможности “ по Проект № 10-2020 „Изследване на предприемаческото поведение на студентите от СА „Д. А. Ценов”– Свищов, УНСС – София и ИУ – Варна“, финансиран от държавната субсидия за научна дейност, присъща на Стопанска академия „Д. А. Ценов“- Свищов, България.
 
Тематични направления: 
 1. Предприемачество по време на криза – мисията (не) възможна.
 2. Социалното предприемачество – възможно ли е да печелиш от разрешаването на важни обществени проблеми? 
 3. Женското предприемачество – потенциална ниша за съчетаване на различни активности и роли.
 4. Стартъпите – бърз и удобен начин за започване на бизнес начинание.
 5. Финансиране на предприемаческа идея – краудфъндинг (crowdfunding), бизнес-ангели (business angels), публично предлагане (IPO).
 6. Ролята на предприемачите и демографският проблем.
 7. Предприемачът – качествата, характеристики и жизнена линия, превръщащи го в атрактивна личност и модел за бизнес поведение
Участие в конкурса
В международния конкурс могат да участват студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по икономика, управление и администрация и други направления, свързани с темата. 
Правила на конкурса: 
 1. Обем на есето до 5400 знака или 3 стандартни страници (А4, TNR 14 pt, 1.5 lines). 
 2. В срок до 15 октомври 2020 г. есето следва да бъде изпратено на адрес: youth_sv_essay@uni-svishtov.bg 
 3. Всеки автор може да участва с едно есе. Авторите следва да посочат име, презиме и фамилия, университет, специалност, курс, факултетен номер и адрес за обратна връзка. 
 4. Есетата ще бъдат оценявани от жури от преподаватели на Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Университет за национално и световно стопанство – София и Икономически университет – Варна. 
 5. Успешно класиралите се участниците в конкурса ще получат сертификати за участие, а есетата ще бъдат публикувани на CD с ISBN. 
Официални езици: български, английски, руски и испански. 
Макет на есето: ТУК