Международен конкурс в областта на финансите


Финансовият факултет към Финансовия университет при правителството на Руска федерация в Москва организира международен конкурс за млади изследователи на тема: „Финансите в съвременния свят”.

Събитието ще се проведе в периода от 15 ноември 2020 г. до 1 март 2021 г. и e насочено към изследвания в следните тематични направления:

  • Публични финанси: предизвикателства и тенденции за развитие.
  • Използване на финансови методи и техники за разработване на държавни, корпоративни и банкови  инструменти за управление на касовите операции.
  • Застрахователни институции в социалната икономика.
  • Финансови пазари и институции: в търсене на нови предизвикателства.
  • Макроикономическо прогнозиране и планиране.

Допустими участници:

  • ученици от средни училища;
  • студенти от висши училища, записани в програми за обучение в ОКС „професионален бакалавър“, „бакалавър“ или „магистър“;
  • докторанти и млади учени без ОНС „доктор“ (на възраст до 30 години);
  • млади учени с ОНС „доктор“ (на възраст до 35 години);
  • млади учени с НС „доктор на науките“ (на възраст до 40 години).

Всеки автор може да участва самостоятелно или в екип до трима съавтори. Всеки автор или екип от автори може да участва с една разработка. Участниците в екипа трябва да извършат изследване в една и съща категория.
Кандидатите трябва да направят предварителна регистрация на следния уеб адрес:

https://forms.gle/1HfgpPR5tSDb3D5P9
 

Разработки ще се приемат в периода от 15 ноември 2020 г. до 1 февруари 2021 г.
Победителят в конкурса ще бъде обявен на 1 март 2021 г. на сайта на Финансовия университет при правителството на Руска федерация.
Официална церемония по награждаване на победителите ще бъде на 16 март 2021 г.