Междинно класиране за попълване на незаети места само в платена форма на обучение (редовна, задочна и дистанционна) на 31.08.2020 г.

•    Подаване на документи за кандидатстване с оценка от успешно положен в СА „Д. А. Ценов“ кандидатстудентски изпит:
  • до 25.08.2020 г. (за дистанционен изпит);
  • до 28.08.2020 г. (за присъствен изпит).
•    Подаване на документи за кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит или пренесена оценка от друго висше училище:
  • до 29.08.2020 г.
•    Провеждане на кандидатстудентски изпити в СА „Д. А. Ценов“: 29.08.2020 г.
•    Обявяване на резултатите от класирането: 31.08.2020 г.
•    Записване на класираните студенти: 31.08. – 05.09.2020 г.

Работно време на Кандидатстудентския център:
Понеделник – Петък         от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Събота                                от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Телефони за контакт: 
0631/66 381, 0882 552523 – Кандидатстудентски център