Междинно класиране за попълване на незаети места - ОКС бакалавър


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от
междинното класиране за попълване на незаети места - ОКС бакалавър".
Може да проверите Вашия резултат ТУК.

Записването е в периода: 31.08. – 05.09.2020 г.
във Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се във Факултетски корпус, 1 етаж

При записването си студентите представят:

  • комплект документи за записване на новоприети студенти

(закупува се от студентската книжарница);

  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти

Понеделник - Петък

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Събота

от 09:00 ч. до 16:00 ч.