Меморандум за сътрудничество сключи Свищовската академия с водещата българска одиторска и консултантска фирма АФА

Меморандум за сътрудничество сключиха Стопанска академия „Димитър А. Ценов” и фирма „АФА” ООД, гр. София. Договорът бе подписан в Свищов от ректора на Академията – проф. д-р Марияна Божинова и упълномощено от управителя на фирмата лице – Росен Мънев, д.е.с., регистриран одитор.

 

AФА е основана през 1991 г. и е първата специализирана счетоводна и одиторска фирма в България. Нейните създатели са от първите дипломирани експерт-счетоводители в България и членове на Института на дипломираните експерт-счетоводители. През годините АФА се утвърждава не само като най-голямата одиторска фирма с българско участие, но и като консултантска компания, предлагаща широк кръг от услуги: одит на финансови отчети, счетоводни услуги, обработка на заплати, данъчни консултации и услуги, консултации и услуги в областта на корпоративните финанси, на търговското, трудовото и осигурително законодателство, както и консултантски услуги, свързани с внедряване на комплексни информационни системи (ERP) и професионално обучение. През изминалите 32 години от своето създаване АФА е довереният консултант и одитор на много бизнес клиенти и институции  в България.
Фирмата има изградена безупречна репутация на българския пазар и отдаден екип от доказани професионалисти с опит и задълбочено познаване на българския пазар и регулаторна среда.
АФА като бранд, днес е символ на високо качество, професионализъм, независимост и етика към клиентите, стопанската общност и държавните институции.

Считано от 1 юли 2023 г., водещата българска одиторска и консултантска  фирма АФА се присъединява към глобалната мрежа на BDO с ексклузивен лиценз за предоставяне на услуги под бранда BDO за България.
Росен Мънев, FCCA, ACA, CPA е възпитаник на Свищовското висше училище. Завършва специалност „Счетоводство и контрол” и магистърска програма „Счетоводство и одит на нефинансовите предприятия”. Един от най-ерудираните и амбициозни състуденти на настоящия ръководител на катедра „Счетоводна отчетност“.
Той гостува в родната Алма матер в деня на придобиване на магистърска степен от студентите в магистърска програма „СОНП“, за да ги запознае с дейността на фирмата, в която работи повече от 10 години и да им предложи кариерна реализация в избраното от тях направление.
След приключване на изпитния ден, гостът, ръководителят на катедра „Счетоводна отчетност” – доц. д-р Галина Чиприянова и деканът на факултет „Стопанска отчетност“ – проф. д-р Атанас Атанасов, проведоха работна среща с ректора – проф. д-р Божинова, на която бе подписан меморандума за сътрудничество. Според него, двете страни ще реализират тясно сътрудничество в сферата на образованието, с фокус върху ускореното професионално изграждане на младите кадри.
Водени от разбирането, че за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие, е необходимо взаимодействие и партньорство между представителите на практиката и академичните среди, двете страни изразиха желание да реализират съвместни действия, които да спомогнат за преодоляване на недостига на квалифицирани кадри в ключови бизнес сектори.

Представителите от „АФА“ ООД бяха любезно поканени на Юбилейната международна научнопрактическа конференция „Предизвикателства пред финансите и стопанската отчетност в условията на множествени кризи“, организирана по повод 70 години факултет „Финанси“ и факултет „Стопанска отчетност“, която ще се проведе на 9-10 ноември 2023 г. в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.