Майсторски клас за свищовски студенти проведе дипломиран експерт счетоводител – възпитаник на Стопанска академия

Майсторски клас на тема „Изготвяне и представяне на финансови отчети с общо предназначение“ организира катедра „Счетоводна отчетност“ при Стопанска академия „Димитър А. Ценов“. Обучението проведе Христо Досев – дипломиран експерт счетоводител и възпитаник на специалност „Счетоводство и контрол“ в свищовското висше училище. В майсторския клас участваха студенти от ІV курс на специалност „Счетоводство и контрол” и магистри от МП „Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия“.


Гост-лекторът бе представен пред студентите от ръководителя на катедрата, проф. д-р Атанас Атанасов. Той поясни, че Христо Досев е член на редакционния съвет на списанието на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България и управляващ съдружник в „Досеви – консултации и одит“ ООД, гр. Габрово.

Приветствие от името на академичното ръководство към организаторите и участниците в майсторския клас поднесе зам.-ректорът по студентска политика и институционални комуникации, доц. д-р Николай Нинов. „В Стопанска академия и ръководството, и отделните катедри винаги се стараят да поддържат връзката между хората, които дават теоритичната подготовка на студентите и представители на бизнеса, с цел да се осигури и практическо обучение. Особено ценно е за всички нас, когато гостуващите лектори от практиката са възпитаници на свищовската Алма матер, какъвто е г-н Досев“, каза доц. Нинов, като подчерта важността на проявата за самите студенти.


Обучението премина при подчертан интерес от страна на студентите, които имаха възможността както да задълбочат своята практическа подготовка, така и да отправят конкретни въпроси към лектора по отношение на актуалната проблематика, свързана с изготвянето и представянето на финансови отчети с общо предназначение.