Майсторски клас, воден от специалисти на фирма dWare, организира катедра „Бизнес информатика“

Студенти от специалност „Бизнес информатика“ присъстваха на майсторски клас, воден от представители на фирма dWare, на тема „От идеята до реализацията: Как философията на събитийния модел, реализирана в dWare Operating System (dWare OS), промени начина, по който се създават web приложения“. Събитието се проведе на 5 декември 2023 година от 12:30 ч. в хибриден формат: присъствено, в аудитория 401 и паралелно, чрез онлайн излъчване във виртуална стая в платформата BigBlueButton. В него участие взеха студенти от специалност „Бизнес информатика“ в редовна и задочна форма на обучение.

Проф. д-р Красимир Шишманов, ръководител на катедра „Бизнес информатика“, приветства присъстващите и ги запозна с дългогодишните партньорски отношения, които катедрата поддържа с фирма dWare. След него управителят на фирмата, Симеон Зафиров, в кратко въвеждащо слово сподели пред студентите за важността на връзката  „образование-бизнес практика“ и предостави думата на лекторите от екипа - Антония Манолова и Ренета Александрова, които заемат длъжността „Специалист“ във фирмата. Двете са алумни на Стопанска академия „Д. А. Ценов“, като са завършили ОКС „бакалавър“ съответно в специалностите „Бизнес информатика“ и „Счетоводство и контрол“.
Майсторският клас беше разделен на три части. В първата част Антония Манолова направи кратко представяне на 34-годишната история на фирма dWare, основната дейност, с която се занимава фирмата, както и клиентите, с които работи, включващи редица административни структури и големи компании, опериращи на българския пазар. Беше обърнато внимание на всеки един от предлаганите софтуерни продукти и възможностите, които той предоставя на клиентите. След това Ренета Александрова представи на присъстващите философията   на операционната среда dWare Operating System (dWare OS), измислена и дефинирана от Дамян Иванов. 

       

Третата част беше най-интересна и близка до студентите, защото пред тях беше направена демонстрация на живо за това как се създава web-базираното приложение „Е-STUDENTS DOCS“ чрез dWare OS. Първоначално Антония Манолова и Ренета Александрова демонстрираха вече създадено приложение за подаване на молба за стипендия от студентите. Впоследствие двете създадоха приложение, свързано с подаване на декларация за здравно осигуряване по електронен път, като това се случи в рамките на 30 минути и без писане на програмен код. По традиция края на майсторския клас включваше въпроси от студентите, които основно се интересуваха от възможностите за започване на работа във фирмата и дори дадоха предложения за бъдещи проекти, които могат да се създадат с dWare OS.