Майсторски клас на тема „Данъчен инспектор за един час“ проведе Катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия „Димитър А. Ценов” на 15.11.2023 г.

За трета поредна година, екипът преподаватели по „Данъчен контрол“ от катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност“ към Стопанска академия – Свищов, проведе симулационна ролева игра на тема: „Данъчен инспектор за един час“. През настоящата година, инициативата е в изпълнение на ангажиментите по създадения между водещите икономически висши училища Клъстер по застраховане, данъчен и митнически контрол, където водещи са научно-преподавателските екипите от посочените направления на Стопанска академия - Свищов. Дейността беше посветена на празника на данъчния служител – 16-ти ноември, денят на Св. апостол и евангелист Матей, който е известен, като първия данъчен служител (митар - събирач на данъци, бирник).

Инициативата е на екипа преподаватели по данъчен контрол – проф. д-р Емилиян Тананеев, доц. д-р Пепа Стойкова и гл. ас. д-р Жельо Желев, които на работна среща във В. Търново с директора на ТД на НАП В. Търново – г-жа Хрисимира Витанова, обсъдиха възможностите за сътрудничество между професионалистите от научните и практическите общности, работещи по въпросите и проблемите на данъчните процеси и контрол.
Майсторският клас бе открит от доц. д-р Пепа Стойкова, като ръководител на екипа по „Данъчен контрол“. Приветствие и пожелание за успешна работа, от името на ръководството на Стопанска академия, поднесе зам -ректорът доц. д-р Румен Ерусалимов, който е представител на Академията в Клъстера. Гост-лектор от практиката беше главен инспектор по приходите Ненчо Калев от Териториалната дирекция на НАП Велико Търново. Майсторският клас се проведе в хибриден формат, при който, студенти в бакалавърско и магистърско обучение от Стопанска академия – Свищов, участваха присъствено в специализираната 55-та аудитория, създадена с дарение и предназначена за специализирано обучение по контрол и анализ. Онлайн, участваха студенти от УНСС – София, организирани от доц. д-р Георги Ранчев и хоноруван преподавател докторант Моника Кривошапкова, под ръководството на проф. д-р Цветана Стоянова. Посредством виртуална аудитория, участваха също и студенти от ИУ – Варна, ръководени от проф. д-р Надя Костова при съдействието на доц. д-р Събка Пашова.

Главен инспектор Ненчо Калев запозна участниците с основните характеристики на контролната дейност, осъществявана от органите по приходите, като посочи предимствата и възможностите, които предоставя приходната агенция на служителите си. Акцентира, върху силно експертния характер на професията и обобщи необходимите умения за професионална реализация в НАП, отчитайки динамиката на осъществяването й при среща с множество и различни данъкоплатци, с разнообразни умения, знания и способности.
Предоставеният на участниците казус от данъчната практика на ТД на НАП – В. Търново бе свързан с данъчно облагане на физическо лице. Решаването му предизвика бурни дискусии и допълнителна обосновка на приложимите подходи при данъчни проверки и ревизии. Активно се включваха студенти от трите водещи икономически висши училища, което показа добрата им подготовка и достатъчно познания при избор на приложимите данъчни разпоредби. Умението на главен инспектор Калев да ги провокира, предизвика допълнително аргументиране в позицията на влезлите в ролята на данъчни инспектори студенти. Изясняваха се конкретните специфики, условия и възможности за укриване на приходи и фиктивно увеличаване на разходи с цел избягване или отклонение от данъчно облагане.

Майсторският клас завърши с представяне от гост-лектора на мобилно приложение на НАП за проверка на касови бележки. След инсталирането му, всеки може да провери дали издадената му касова бележка е истинска или фалшива. Главен инспектор Калев демонстрира през телефонния си апарат, как се работи с мобилното приложение, което през камерите бе достъпно и на присъстващите във виртуалната аудитория. Участващите в ролята на данъчни инспектори, бързо и лесно инсталираха мобилното приложение на НАП, като провериха няколко касови бележки, налични при тях към момента. Установи се при импровизираната репрезентативна проверка, че няма нарушения от страна на търговците, издали касовите бележки.
За показаните знания и умения да работят в среда, максимално близка до реалната, на всеки участник е осигурен сертификат. Лицата, инсталирали мобилното приложение на НАП имат възможност на практика да извършват граждански контрол за спазване на данъчното законодателство, каето е от полза за редовните данъкоплатци и повишава събираемостта на данъчните приходи.  
Поради изтичане на времето, в което се проведе Майсторския клас на тема: „Данъчен инспектор за един час“, доцент Стойкова закри мероприятието, като благодари на участниците и подчерта, че тези, които искат ролята им на контролни органи да продължи в реална работна среда, могат от сега да започнат подготовка за кандидатстване в НАП.