Маркетинговата стратегия на банка ОББ стана обект на поредно практическо обучение на свищовски студенти-маркетолози

 

В рамките на обучението по дисциплината „Маркетинг на услуги” на студентите от специалност „Маркетинг”, на 9 април 2019 г. се проведе практическа лекция в банка ОББ – клон Свищов под ръководството на доц. д-р Ваня Григорова. Директорът на местния клон – Иваничка Гечева, запозна бъдещите маркетингови специалисти с историята на банката от нейното лицензиране за дейност на пазара в България до момента. Представени бяха и настъпилите през последната година важни структурни и функционални промени, породени от вливането на СиБанк в ОББ, собственост на КВС Груп България. Студентите бяха запознати и с  продуктовия портфейл на банката, с всички предлагани възможности за персонализиране на реалното и онлайн обслужването при продажбата.

 


 

Иваничка Гечева очерта тенденцията на нарастващо предлагане на онлайн банкови услуги и неотменната значимост на банковите офиси, като част от дистрибуцията на съвременните кредитни продукти. Студентите се запознаха с възможностите за мобилно банкиране, които дава модерно приложение за телефон, основано на партньорство на ОББ с още четири банки. Сред акцентите бе пазарната стратегия на банката, чиято стратегическа цел е да постигне още по-висок пазарен ръст, на фона на тенденцията на силно окрупняване на банките в България. Отдели се  внимание и на някои модерни финансови продукти. Борис Савчев –  регионален мениджър „Банково застраховане”, представи в дълбочина особеностите на банковите застраховки на ОББ, осъществявани от ДЗИ, представляващо дружество, дъщерно на КВС Груп.

Студентите придобиха реална представа за маркетинговата дейност на банката, за особеностите на ко-брандирането на банковите и застрахователните продукти, предназначени за всички възрастови групи от населението. Те останаха силно впечатлени от възможностите на банката да предлага гъвкави и силно персонализирани продукти, особено в застрахователната област.

Обогатени с нови знания, маркетолозите от специалността изявиха желание да проведат преддипломната си практика в клонове на банката в Свищов и други населени места, както и да се превърнат в лоялни клиенти на банката в бъдеще. Директорът на банковия клон ги увери, че възможностите за обучение в банката са добри, а екипът е на разположение за бъдещи съвместни инициативи в унисон с превърналото се в традиция тригодишно партньорство с катедра „Маркетинг” при Стопанска академия.