ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДОКТОРАНТИ В ПОЛША

Уважаеми докторанти,
Центърът за международна дейност Ви информира за предстояща възможност за участие в лятно училище за докторанти на тема „BE SMART“. Лятното училище се организира от Познанския университет по икономика и бизнес в Полша. Периодът на провеждане е от 1 до 6 юли 2019 г.
В програмата на лятното училище са включени семинари на следните теми:

  • Introduction to methodology with the use of analytical software: SPSS, Statistica, AMOS, R-studio, nvivo, Gazepoint compatible with eye-tracker;
  • Е-verything: WEB 2.0 and 3.0 in theory and practice;
  • Internet of Things;
  • Тrends in design thinking.

Подборът на участниците се осъществява на база:

  • общ успех;
  • документ за владеение на английски език (необходимо ниво – минимум С1 по ОЕРЕР);
  • автобиография и мотивационно писмо;
  • попълнен онлайн формуляр за кандидатстване  (ТУК).

С преференции ще се ползват жени и студенти с увреждания.
Най-добрите 10 чуждестранни докторанти ще имат възможността да получат стипендия (финансова подкрепа) в размер на 680 евро за настаняване и пътни разходи.
Работен език: английски език
Такса за участие: 400 евро
Краен срок за кандидатстване: 15.05.2019 г.
Допълнителна информация можете да откриете на уеб сайта на лятното училище: ТУК.