Лятно училище в областта на финансовия анализ и инструментите за бизнес интелигентност

Познанският университет по икономика и бизнес организира лятно училище на тема
Financial analysis and Business Intelligence Tools with Aspects of Sustainable Development”
Лятното училище предвижда обучение в областта на устойчивия финансов анализ“ и финансовото моделиране с помощта на инструментите за бизнес интелигентност.
Периодът на обучение включва 60 академични часа (1 час от 45 минути), разпределени в рамките на 10 дни.
Право на участие имат студенти от ОКС „бакалавър“, обучаващи се в икономически специалности.
Курсът е разделен на следните модули:

 • Финансов анализ и устойчиво развитие. Модулът се провежда в хибриден формат, организирани в 8 часа онлайн лекции и 24 часа присъствени семинари. Той покрива следните теми:
 • Основни концепции на финансовия анализ, цели, източници на информация и методи.
 • Ликвидност и анализ на финансовото състояние.
 • Анализ на активи, анализ на работния капитал, анализ на пасивите.
 • Анализ на приходите и разходите, анализ на печалбата и рентабилността.
 • Анализ на създаване на стойността, анализ на позицията на фирмите на капиталовия пазар;
 • Основни концепции на устойчивия финансов анализ, екологично, социално и отговорно управление и таксономия.
 • Бизнес интелигентни инструменти. Модулът се провежда в хибриден формат, като покрива 18 часа лекции, разпределени по теми, както следва:
 • Tableau (4 ч. лекции, онлайн)
 • MS Power BI (14 ч. лекции, присъствено)
 • Въведение в полската култура. Модулът се провежда под формата на присъствени занятия, организирани в 10 часа лекции.

 

Срокове за кандидатстване и период на провеждане:
Лятното училище се организира в рамките на две сесии, като всяка сесия обхваща по 25 участници:

 • Първа сесия: от 30 юни до 9 юли 2023 г. със срок за кандидатстване до 31 май 2023 г.
 • Втора сесия: от 7 юли до 16 юли  2023 г. със срок за кандидатстване до 10 юни 2023 г.

Финансови условия:
Участието в програмата се финансира от Полската национална агенции за академичен обмен, която осигурява стипендия на селектираните участници в размер на 4000 PLN (870 EUR).

Изисквания към участниците:

 • Попълнена апликационна форма. Регистрацията се извършва през следния сайт: https://e-rekrutacja.ue.poznan.pl/en-gb/
 • Сертификат за владеене на английски език (мин. ниво B2 по CEFR).
 • Сканирано копие на паспорт.
 • Уверение за активен студентски статус.
 • Академична справка от последния семестър с посочен среден успех от семестъра и скала за оценяване.