Лятно училище със студенти от Египет се проведе в Стопанска академия


Студенти от Университета „Суецки канал“, Исмаилия (Египет) взеха участие в лятно училище по икономика и бизнес, което се проведе в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов в периода от 1 до 11 септември 2019 г. 
Програмата на лятното училище включи академични, културни и туристически активности с цел запознаване на студентите не само с академичния, но и с обществения живот в Свищов и България. През първите дни от престоя си студентите успяха да станат част от два културни дни – Ден на Египет и Ден на България, в които всяка от страните беше представeна чрез традициите, танците, обичаите и местната кухня. Културната част от лятното училище включи още и обиколка на някои от най-значимите за града места като местността „Калето“, пристанището, музея на СА и къщата-музей на Алеко Константинов и античния град „Нове“, където групата за исторически възстановки „Първи италийски легион“ (Legio I Italica), представлявана от ас. д-р Стефан Станимиров и Йордан Маринов, направи студентите съпричастни с ранната история на Свищов.Дисциплините, включени в лятното училище, бяха изнесени от преподаватели от СА, както следва:
•    “Current Trends in Human Resource Management” - гл. ас. д-р Ивайло Петров; 
•    “Economic Integration” - гл. ас .д-р Йордан Нейков;
•    “Money and Currencies” - гл. ас. д-р Димитър Костов;
•    “Starting an Entrepreneurial Initiative. An Entrepreneurial Process” - доц. д-р Искра Пантелеева;
•    “Successful Public Speaking” - ст. преп. Венцислав Диков;
•    “Business Communications” - доц. д-р Карина Саркисян-Дикова;
•    “Income Convergence and Sources of Economic Growth in EU Member-States” - гл. ас .д-р Галин Стефанов;
•    “How Brands Work” - доц. д-р Маруся Смокова.
Представители от Институт Перспективи – локална неправителствена организация, партньор на СА, изнесоха и лекция на тема „EU Youth Strategy”. Успешното завършване на лятното училище бе отбелязано с връчване на сертификати от страна на директора на Центъра за международна дейност – доц. д-р Маруся Смокова. Тя представи и възможностите за записване на магистърски програми за икономисти и неикономисти в СА за граждани на Египет.По време на събитието студентите от Египет проведоха среща с ректора на СА – доц. д-р Иван Марчевски, на която той изрази удоволствието си да продължи успешното партньорство с Университет „Суецки канал“. 
Срещата на студентите с Н.Пр. Посланика на Арабска република Египет в София бе осъществена през последния ден на техния престой в България. Студентите не скриха положителните впечатления, които Академията и градът са оставили у тях, като изразиха готовност да се запишат за обучение в магистърските програми на СА.ГАЛЕРИЯ: