Лятно училище "Иновации в банкирането и Финтек"

 

Лятното училище ще се проведе от 27 май до 2 юни 2019г. в гр. Банкя.
Програмата е насочена към мотивирани студенти, проявяващи интерес към придобиване на практически умения в областта на банкирането.
Основна тема е Иновации в банкирането и Финтек, като за лектори са поканени водещи специалисти в областта на банковото дело.
За участие в Лятното училище могат да кандидатстват студенти, които се обучават в икономически специалности и са завършили или завършват III курс с успех най.малко много добър 4.50.

До 10 май 2019г. кандидатите могат да изпращат попълнените информационни карти по електронна поща: fnburov@ubb.bg и на fnburov@gmail.com.
Информационната карта може да бъде изтеглена от сайта на Фондация „Атанас Буров“ – www.atanasburov.org,  Лятно училище

Одобрените кандидати ще бъдат обявени до 15май 2019 г. на сайта на фондацията.
Oбучението, храната и нощувките на участниците в Лятното училище се поемат от Фондация "Атанас Буров".