Лятно училище

 

Стопанска академия ‚Д. А. Ценов" организира и провежда лятно училище, в което могат да участват студенти, докторанти и преподаватели от партниращи университети. Освен обучение по актуални икономически теми с международно значение, в програмата на лятното училище се включват и социални и културни дейности, допринасящи за културния диалог и опознаването на културно-историческото наследство на България.