Лятна ваканционна заетост за студенти във ФР Германия – 2018 г.


Във връзка с договореност с Федералната агенция по труда – Кьолн за ежегодно посредничество на български студенти за лятна ваканционна заетост във Федерална република Германия стартира процедурата на анонимния подбор на студенти от български висши училища.

Повече информация можете да получите тук:
Обявление
Bewerbungsbogen
Immatrikulationsbescheinigung 2017
Merkblatt