КСК 2021 - Резултати от ТРЕТО класиране ОКС "бакалавър"

 

Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от ТРЕТО КЛАСИРАНЕ - ОКС "бакалавър".
Може да проверите Вашия резултат ТУК.

⚠️Записването е в периода: 02.08. – 28.08.2021 г. (без неделните дни) 

във Фронт офис „Обслужване на студенти“,
намиращ се във Факултетски корпус, 1 етаж
 

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти

Понеделник - Петък

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Събота

от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

При записването си студентите представят:

  • комплект документи за записване на новоприети студенти
    (закупува се от студентската книжарница);
  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксата се внася с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офиса или се превежда по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF
Централна кооперативна банка АД

Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕНАТА – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.

За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".