КСК 2021 - Междинно класиране за попълване на незаети места


Уважаеми кандидат-студенти,
публикувани са резултатите от
междинното класиране за попълване на незаети места - ОКС "бакалавър".

Може да проверите Вашия резултат ТУК.

Записването е в периода: 20.09. – 25.09.2021 г.
във Фронт офис „Обслужване на студенти“, намиращ се във Факултетски корпус, 1 етаж

РАБОТНО ВРЕМЕ
на Фронт офис "Обслужване на студенти"
за записване на новоприетите студенти

Понеделник – 20.09.2021 г.

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Вторник – 21.09.2021 г.

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Сряда – 22.09.2021 г.

от 09:00 ч. до 16:00 ч.

Четвъртък – 23.09.2021 г.

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Петък – 24.09.2021 г.

от 08:00 ч. до 17:00 ч.

Събота – 25.09.2021 г.

от 09:00 ч. до 16:00 ч.

 

При записването си студентите представят:

  • комплект документи за записване на новоприети студенти

(закупува се от студентската книжарница);

  • диплома за средно образование – оригинал и копие;
  • три снимки;
  • лична карта;
  • документ за внесена семестриална такса за обучение.

Таксата се внася с банкова карта на ПОС терминал във Фронт офиса или се превежда по банковата сметка на СА “Д. А. Ценов” – Свищов:

IBAN - BG51 CECB 9790 3139 0313 00
BIC -    CECBBGSF

Централна кооперативна банка АД
Титуляр: СА "Д. А. Ценов" – Свищов
Задължено лице (вносител) – СТУДЕНТЪТ
Във вносната бележка за "задължено лице (вносител)" се изписват ИМЕ
НАТАсобствено, бащино и фамилно и ЕГН на студента.
За "основание за плащане" се изписва "СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА".