КСК 2020 - Съобщение относно конкурсните изпити на 30 май 2020 г. /събота/


Уважаеми кандидат-студенти, 
уведомяваме Ви, че на основание заповед № 220/10.04.2020 г., издадена от Ректора на СА „Д. А. Ценов“ – Свищов, кандидатстудентските изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици, за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец май, ще се проведат дистанционно на 30 май 2020 г. /събота/ от 13:00 ч. във Виртуалния изпитен център на СА „Д. А. Ценов“, достъпен на адрес https://dl.uni-svishtov.bg

Всички кандидат-студенти ще получат подробни указания за провеждането на изпитите на персоналните си имейли.

За явяване на дистанционен изпит е необходимо да изпълните следните технически изисквания:
  1. Задължително е използването на настолен компютър/лаптоп с инсталирана графична операционна система. Препоръчително е да се използва операционна система Windows 7 или по-висока.
  2. Задължително е използването на уеб браузър Google Chrome. Препоръчително е да инсталирате последната версия на продукта от https://www.google.com/chrome/.
  3. Задължително е използването на камера.
  4. Задължително е използването на микрофон.
  5. Задължително е участниците да се намират в тихо помещение, без странични шумове.
  6. Препоръчително е използването на кабелна интернет връзка. Допустимо е използването на безжична връзка (WiFi), но само при близко разстояние до рутера. Не е желателно използването на връзка през мобилен оператор.
  7. Препоръчително е използването на слушалки.