КСК 2019 - Съобщение относно конкурсните изпити на 29 юни 2019 г. /събота/

 

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че eлектронните кандидатстудентски изпити за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец юни, ще се проведат на 29 юни 2019 г. /събота/, както следва:

  • „Икономическа география на България“ - от 10:00 ч. в 42 и 43 аудитория (изпитен център, зали № 1 и № 2), намиращи се във Факултетски корпус – южен вход.

!!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 09:30 ч. пред съответните аудитории.

  • „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици – от 13:00 ч. в 43 аудитория (изпитен център, зала № 2), намираща се във Факултетски корпус – южен вход.

!!! Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред съответната аудитория.


Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността), а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.