КСК 2019 - Съобщение относно конкурсните изпити на 05 октомври 2019 г. /събота/

 

Уважаеми кандидат-студенти, уведомяваме Ви, че eлектронните конкурсни изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и Чужди езици, за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец октомври, ще се проведат на 05 октомври 2019 г. /събота/ от 13:00 ч. в 43 аудитория (изпитен център, зала № 2), намираща се във Факултетски корпус – южен вход.

Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред съответната аудитория.

Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта (за удостоверяване на самоличността), а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.