КСК 2018 - Съобщение относно конкурсните изпити на 26 май 2018 г. /събота/


Уважаеми кандидат-студенти,
уведомяваме Ви, че конкурсните изпити по „Икономическа география на България“, „Математика“, „Икономика“ и „Чужди езици“, за подалите документи за участие в изпитната сесия през месец май, ще се проведат на 26 май 2018 г. /събота/ от 13:00 ч. в Ректората на СА „Д. А. Ценов“.
Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. пред Ректората.
Кандидат-студентите се допускат в залата, след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и личната карта, а кандидатствалите online представят и документ за внесена такса за участие в изпит.